Årsredovisningar och kvalitetskod

Här listar vi HRFs årsredovisningar, med verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Här publicerar vi även HRFs effektrapporter, som sammanfattar vad HRF har uppnått under de gångna åren, samt dokument som visar att vi lever upp till den kvalitetskod som Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)) har upprättat för insamlingsorganisationer med 90-konto.


2022

2021

2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014

 

 


2013


2012


2011


2010