Inspelat webbinarium: Tema ”Jämlik hörselvård”

 

Det finns förslag på nya riktlinjer inom hörselvården för personer med grav hörselnedsättning. Är det rätt väg att gå för en mer jämlik och utvecklad hörselvård?

Åsa Skagerstrand, legitimerad audionom och medicine doktor i handikappvetenskap vid Örebro universitet, har varit ordförande i den nationella arbetsgrupp som arbetat fram de nya riktlinjerna. Hon kommer att presentera riktlinjerna och samtala med Mattias Lundekvam, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund (HRF), om hur det påverkar dig som patient i hörselvården.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

HRF har under det senaste året varit involverade i ett utvecklingsarbete inom regionerna som handlar om att ta fram nya riktlinjer inom hörselvården för personer med grav hörselnedsättning. Syftet är att öka jämlikheten i vården med stöd av kunskap.

Tanken är att regionerna ska utveckla befintlig vård och arbeta mer jämlikt utifrån gemensamma kunskapsstöd. Ett sådant dokument som arbetats fram är ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp grav hörselnedsättning”. De nya riktlinjerna, vårdförloppet, vänder sig i första hand till personal i hörselvården. Vi vill gärna veta vad du som patient i hörselvården tycker om de nya riktlinjerna.