Våra målgrupper

HRF är till för alla hörselskadade. Det innebär att vår målgrupp är alla med olika grader av hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och/eller ljudöverkänslighet – sammanlagt över 1,5 miljoner hörselskadade. Vi arbetar också för att stödja föräldrar och andra närstående.

”Hörselskadade” är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, framför allt hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och/eller ljudöverkänslighet. Det är en brokig mosaik av människor med olika typer och grader av hörselskador, i olika åldrar, i olika delar av samhället, präglade av olika erfarenheter, olika livsvillkor.

Alla är välkomna i Hörselskadades Riksförbund (HRF), en intresseorganisation av och för hörselskadade, där vi själva driver våra frågor – tillsammans. Ingen vet så väl som vi själva vilka behov vi har, vilka problem vi möter och hur vi vill ha det.

Ett hörselsmart samhälle

HRFs drygt 20 000 medlemmar gör en stor insats i arbetet för ett hörselsmart samhälle, genom att vara medlemmar i HRF. Men vårt arbete för rätten till hörselvård, skolgång på våra villkor, full tillgänglighet, bra arbetsmiljöer och mycket annat handlar inte bara om de som har medlemskap. Vi driver dessa frågor för alla de 1,5 miljoner människor i Sverige som har en hörselskada.

En hörselsmart gemenskap

I HRFs gemenskap finns också möjlighet att utbyta erfarenheter och tips med andra hörselskadade och närstående. Sådana kontakter är en viktig och unik källa till kunskap, som gör varje individ starkare. Ingen läkare kan till exempel tala om vad det innebär att leva med cochleaimplantat eller dela med sig av erfarenheter av att växa upp med en hörselnedsättning. Därför erbjuder HRF flera olika mötesplatser där vi kan tipsa och stödja varandra – människa till människa.

Olika hörselskadegrupper

Hur vi upplever och hanterar en hörselskada beror till stor del på när i livet den uppstår, hur den utvecklas och om det finns andra i omgivningen som också har en hörselskada.

Den som är barndomshörselskadad har en hörselskada sedan födseln eller barndomen, och det präglar uppväxt och utveckling. De som har växt upp med bra stöd, och kanske till och med i familjer med andra hörselskadade, har ofta en hög grad av kompetens när det gäller att lösa kommunikationen i vardagen. De känner sig trygga i sin identitet. Men att inte få rätt stöd under uppväxten kan det få långtgående konsekvenser för studier, arbete, sociala kontakter och självbild.

De flesta hörselskadade är vuxenhörselskadade, där hörselskadan innebär en förlust av något man tidigare haft. En del förlorar hörseln plötsligt, vilket kan innebära ett stort trauma. Andra upplever en smygande förändring, som de kanske först bagatelliserar, för att sedan inse att det mesta i livet påverkas. Resan till att acceptera sin hörselskada och landa i en ny normalitet kan för en del bli lång, och på den hörselresan kan HRFs kunskap och gemenskap vara ett viktigt stöd.

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är den vanligaste hörselskadan. Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige har någon grad av hörselnedsättning, från lättare hörselproblem till att vara döva. Ungefär hälften är i yrkesverksam ålder, 16-65 år.

Över 500 000 använder hörapparater, oftast på båda öronen.
Över 4 000 har cochleaimplantat (CI). Nästan alla barn som föds döva får CI. Allt fler som blivit döva i vuxen ålder får CI och eller en variant kallad EAS, som kombinerar CI med hörapparat.

De flesta som har blivit döva i vuxen ålder har användning för skrivtolkning och en del lär sig tecken som stöd för tal (TSS). Andra kan teckenspråk, och kan därför använda teckenspråkstolkning.

Tinnitus

Tinnitus är mycket vanligt, och besvärar ungefär 20 procent av befolkningen. Men endast cirka 2–3 procent har svåra besvär av tinnitus.

Ungefär fyra av fem med tinnitus har även en hörselnedsättning.

Ljudöverkänslighet

Uppskattningsvis 200 000 har problem med ljudöverkänslighet. Någon grad av ljudöverkänslighet är emellertid vanligt hos nästan alla hörselskadade.

Menières sjukdom

Omkring 50 000 har Menières sjukdom, ett syndrom som omfattar attacker av karusellyrsel och illamående, lockkänsla, hörselnedsättning och tinnitus.

Föräldrar och andra närstående

Att vara förälder till ett hörselskadat barn innebär att på många sätt behöva vara mycket mer än bara förälder. Många behöver ta strid för att deras barn ska få de resurser och den skolgång de har rätt till. Föräldrarna är därför en viktig medlemsgrupp som det är viktigt för HRF att stödja.

När en i familjen blir hörselskadad påverkas även övriga i familjen. Man kan säga att hela familjen blir hörselskadad. Därför välkomnar HRF även andra närstående. Genom HRF kan familjemedlemmar få en större insikt i vad det innebär att vara hörselskadad, och hur kommunikation och familjeliv kan fungera bättre.