Auris

Auris är ”den hörselsmarta tidningen”. Det innebär att tidningen tar upp hörselskadades erfarenheter, villkor, utmaningar och möjligheter samt bevakar samhällsutveckling, forskning, politik och aktuell debatt ur hörselskadades perspektiv. Tidningen bevakar även HRFs påverkansarbete, opinionsbildning och verksamhet runt om i landet.

Auris kommer ut med sex nummer per år. Papperstidningen skickas till samtliga HRF-medlemmar, samt till hörselvårdspersonal, olika nyckelgrupper inom hörselområdet och andra prenumeranter. Ett urval av artiklar läggs även ut på webben, på www.auris.nu.

Auris-redaktionen arbetar utifrån journalistiska principer om nyhetsvärdering, saklighet och allmänintresse. Ansvarig utgivare är generalsekreteraren, som kontrollerar att annonser, artiklar och annat material är förenligt med gällande lagar, tidningens policy och HRFs värdegrund. Läs mer om detta i HRFs Policy för tidningen Auris.