Nyheter

Se fler Nyheter

28 februari 2018 Nyhet

”Ge valfrihet åt patienten – inte hörapparatindustrin”

DEBATT: ”Hörselföretagarna talar vackert om hörselskadades rätt att välja. Men honnörsorden skorrar falskt för oss i Hörselskadades Riksförbund (HRF) som möter den krassa verkligheten inom ”Fritt val”-systemen i Stockholms län och Skåne”. Det skriver HRF i Dagens Medicin i dag. ”Det är hörselskadades behov som ska stå centrum för hörselvården – inte hörapparatindustrins försäljningsintressen”.

Porträtt på Mattias Lundekvam, Jonas Sahlberg och Mikael larsson

25 februari 2018 Nyhet

HRF på CI-dagen: ”Viktigt med rik, kommunikativ verktygslåda”

I dag, den 25 februari, är det Internationella Cochleaimplantat-dagen.  
– Hörselimplantat är ett fantastiskt exempel på hur forskning och utveckling kan skapa nya möjligheter för oss hörselskadade, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.
– Men teknik räcker inte, inte för någon av oss. Vi behöver alla flera verktyg i våra kommunikativa verktygslådor om vi ska kunna vara fullt delaktiga i vardagens och livets olika situationer. Det är det vi i Hörselskadades Riksförbund kallar hörselsmart kompetens.

Man med CI, sedd från sidan.

20 februari 2018 Nyhet

HRF om nytt Fritt val-förslag: ”Gör om – gör rätt”

Ny broschyr och patientkontrakt – som finansieras med en ny patientavgift. Så vill Stockholms läns landsting komma till rätta med att hörselskadade vilseleds att betala dyrt för hörapparater inom Fritt val-systemet. Men åtgärden sågas av HRF, som anser att landstinget skjuter över ansvaret på den enskilde. ”Gör om – gör rätt!”, skriver HRF i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vad vi gör

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter