Nyheter

Se fler Nyheter

23 november 2020 Nyhet

Pandemin ökar hörselskadades utanförskap

Pandemin har ökat utanförskapet bland hörselskadade. Plexiglas, munskydd och distans gör det svårare att höra – och många upplever ökad isolering och ensamhet, visar en Novus-undersökning bland HRFs medlemmar.
– Coronapandemin påverkar alla, men har inneburit en extra stor börda för hörselskadade, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
Två av dem är Eva Lund och Paulina Palm, som inte längre kan gå nära för att höra.

Vad vi gör

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter