Nyheter

Se fler Nyheter

19 november 2019 Pressmeddelande

”En svart dag för oss hörselskadade”

På tisdagen beslutade regionfullmäktige i Örebro län att införa en abonnemangsavgift på hörapparater. Trots intensiva protester, politikermöten, skrivelser, juridiska invändningar och en intensiv debatt i media.
”En svart dag för oss hörselskadade”, skriver HRF i ett skarpt uttalande. ”Det är skrämmande att partier som hävdar att de står för allas lika värde i nästa andetag driver igenom ett system som innebär systematisk, negativ särbehandling.”

Vad vi gör

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter