Nyheter

Se fler Nyheter

7 oktober 2019 Nyhet

Ny dom tillåter att teleslingor inte fungerar

Det är inte diskriminering att en teleslinga inte fungerar, om lokalansvariga säger att de inte har märkt något problem. Det är essensen av en ny dom från Stockholms tingsrätt, i ett mål där HRF stämde en konferensanläggning utan fungerande teleslinga.
– Om det här inte är diskriminering, då fungerar inte diskrimineringslagen, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för HRF, som nu avser att överklaga beslutet.

25 september 2019 Nyhet

Stopp för hårt kritiserad månadsavgift på hörapparater

Nu stoppas det hårt kritiserade förslaget om månadsavgift på hörapparater i Örebro län, åtminstone tillfälligt. På onsdagen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsnämnd att återremittera förslaget, sedan de konstaterat att det behövdes en ”fördjupad analys”.
– Ett glädjebesked! Politikerna har lyssnat på vår kritik – vårt påverkansarbete gör skillnad, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Vad vi gör

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter