Testamentera till HRF

Genom ditt testamente försäkrar du dig om att dina nära och kära får sin del av ditt arv. Sedan kan du välja att låta en annan del av dina tillgångar leva vidare och göra skillnad för hörselskadade.

Fråga HRF om testamente

Har du frågor om att testamentera till HRF eller vill veta mer om HRFs arbete, kontakta oss gärna! Kontaktperson: Insamlingschef, Jenny Höglund, jenny.hoglund@hrf.se, 073-3260 287

Så upprättar du ett testamente

För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara korrekt upprättat. Därför är det är klokt att ta kontakt med en jurist eller någon annan sakkunnig. Ofta kan en bank eller begravningsbyrå hjälpa till.

1. Lista dina tillgångar
Listan är för din egen skull och behöver inte bifogas till ditt testamente, eftersom dina tillgångar kan ändras med tiden.

2. Fördela dina tillgångar
Hur vill du att dina tillgångar ska delas upp? Du behöver inte specificera vem som ska få vad. Du kan välja att ange andelar av viss tillgång eller av dina totala tillgångar.

3. Ange arvtagarnas uppgifter
Är Hörselskadades Riksförbund (HRF) en arvtagare anger du vårt organisationsnummer, 802004-4510.

4. Underteckna testamentet
Skriv under med namn, ort och datum.

5. Bevittna testamentet
Två vittnen ska bevittna din namnteckning vid samma tillfälle genom att underteckna testamentet. Vittnena behöver inte läsa testamentet.

6. Förvara testamentet
Hitta en trygg förvaringsplats.

Vad säger lagen?
Om du inte skriver ett testamente regleras det i lag vem som ärver dig. Saknar du arvsberättigade släktingar går din egendom till Allmänna Arvsfonden. Har du barn har de alltid rätt till sin laglott, vilken motsvarar hälften av arvslotten. Laglotten kan du inte testamentera bort men den andra hälften kan du förfoga över genom testamente. Du kan alltid skriva ett nytt testamente eller skriva ett tillägg till det du har.

Hjälp att upprätta ditt testamente

Tydliga och praktiska anvisningar till dig som vill upprätta testamente till förmån för HRF hittar du på webbplatsen ”Det goda testamentet”
Där hittar du en enkel testamentsmall, tips och råd, fakta med mera.

Webben ”Det goda testamentet” är ett samarbete inom Giva Sverige, vars medlemsorganisationer har 90-konto och är måna om ett tryggt givande.
Att HRF har 90-konto innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.