Öka ditt engagemang

Vad är viktigt för dig? Hörselvård? Teleslingor? Skola för hörselskadade barn? Hjälpmedel? Bra ljudmiljö? Tillgängliga mötesplatser?

Som medlem kan du förstås alltid lämna förslag på verksamheter till föreningens årsmöte, till styrelsen och på föreningsmöten.

Men varför stanna vid att föreslå? Ännu roligare är att själv vara med och driva frågor och skapa aktiviteter!

En glad kvinna framför en blå himmel

Som aktiv i en HRF-förening kan du göra stor skillnad i både ditt eget och andras liv. Och samtidigt få goda vänner! Om du ställer upp som förtroendevald eller går med i en arbetsgrupp i din förening har du särskilt goda möjligheter att vara med och forma verksamheten.

Var med och påverka

Som aktiv medlem i din förening kan du vara med i det lokala påverkansarbetet. Det kan handla om att skriva insändare, träffa lokala beslutsfattare, lämna förslag till kommuner och mycket annat.

Sprid kunskap

Du kan också vara med och sprida kunskap om HRF och hörselskadades behov, till enskilda, företag, organisationer, skolor, äldreboenden och annan kommunal verksamhet.

Är du en hejare på webb? Eller sociala medier? Prata med din förening om hur du kan hjälpa till att öka den digitala synligheten!

Du kan stödja andra

Vill du hjälpa andra hörselskadade med praktiska frågor? Vissa föreningar har ”hörselhjälpare”, som hjälper till med hörapparater och ger stöd och information.

I en del föreningar finns också olika samtalsgrupper, där deltagarna ger varandra stöd genom att dela erfarenheter.

Vill du öka ditt engagemang?

Tveka inte att kontakta din förening, för att berätta om dina idéer och på vilket sätt du skulle kunna öka ditt engagemang i HRF.

Du är också välkommen att kontakta oss HRFs förbundskansli med dina frågor och funderingar, genom att fylla i formuläret nedan. Vi hörs!