Jan-Peter Strömgrens kulturpris

Efter kongressen 2016 instiftade HRF Jan-Peter Strömgrens Kulturfond, som ett tack för hans insatser som HRFs förbundsordförande under 16 år, 2000–2016. Fonden delar varje år ut stipendium en eller flera hörselskadade som individuellt eller i grupp gjort en inspirerande insats inom kulturområdet.

Sedan 2021 delar fonden ut Jan-Peter Strömgrens Kulturpris – ett årligt pris till hörselskadade personer som är verksamma inom kulturområdet. Fonden inspirerades av JPs kulturintresse och priset är i HRFs anda – en utmärkelse till hörselskadade, utdelat av hörselskadade.

Vem vill du ge kulturpriset 2023?

Det är öppet för alla att föreslå kandidater.
Vi välkomnar nomineringar till hrf@hrf.se till och med den 28 februari 2023.

För mer information, kontakta arne.forslund@hrf.se

Jury för kulturpriset är kulturfondens styrelse, som består av hörselskadade: Mattias Lundekvam (HRFs förbundsordförande), Jonas Sahlberg, (HRFs förbundskassör), Jan-Peter Strömgren, Thomas Lindberg (musiker/sångare) och Tove Lagerqvist (författare).

Tidigare pristagare av Jan-Peter Strömgrens Kulturpris

I juni 2022 gick utmärkelsen till deckarförfattaren Marie Bengts samt skådespelaren och musikern Jimmy Uller.
Läs mer om pristagarna här

I juni 2021 gick utmärkelsen till Konstnären Hampus Sjöberg (Michael Artz) från Borlänge och Teater Hipp-Happ – en teatergrupp av hörselskadade inom HRF-föreningen i Stockholm.
Läs mer här om pristagarna här