Jan-Peter Strömgrens kulturpris

Efter kongressen 2016 instiftade HRF Jan-Peter Strömgrens Kulturfond, som ett tack för hans insatser som HRFs förbundsordförande under 16 år, 2000–2016. Fonden delar varje år ut stipendium en eller flera hörselskadade som individuellt eller i grupp gjort en inspirerande insats inom kulturområdet.

Prisutdelningen 2022

Jan-Peter Strömgrens Kulturpris 2022 gick till deckarförfattaren Marie Bengts samt skådespelaren och musikern Jimmy Uller.

Båda pristagarna närvarade i en digital ceremoni där HRFs förbundsordförande läste upp juryns motiveringar.

Se prisutdelningen i vårt videogalleri

Sedan 2021 delar fonden ut Jan-Peter Strömgrens Kulturpris – ett årligt pris till hörselskadade personer som är verksamma inom kulturområdet. Fonden inspirerades av JPs kulturintresse och priset är i HRFs anda – en utmärkelse till hörselskadade, utdelat av hörselskadade.

Jury för kulturpriset är kulturfondens styrelse, som består av hörselskadade: Mattias Lundekvam (HRFs förbundsordförande), Jonas Sahlberg, (HRFs förbundskassör), Jan-Peter Strömgren, Thomas Lindberg (musiker/sångare) och Tove Lagerqvist (författare).

För mer information, kontakta: arne.forslund@hrf.se

Tidigare pristagare av Jan-Peter Strömgrens Kulturpris

I juni 2021 gick utmärkelsen till Konstnären Hampus Sjöberg (Michael Artz) från Borlänge och Teater Hipp-Happ – en teatergrupp av hörselskadade inom HRF-föreningen i Stockholm.
Läs mer här om pristagarna här