Slingkollen

Slingkollen är Hörselskadades Riksförbunds (HRF) satsning på fler och bättre teleslingor (hörslingor) runt om i landet.
HRFare från norr till söder kollar att slingor i olika lokaler fungerar som de ska, sprider kunskap till lokalägare och väcker opinion för ett hörselsmart samhälle med fler teleslingor.

Slingkollen

Så låter det: Lyssna i HRFs ljudsimulator!

HRFs ljudmiljösimulator ger dig en bild av hur det låter för hörselskadade i olika miljöer, bland annat med hörapparater i klassrum med och utan teleslinga. Ljudmiljösimulatorn demonstrerar alltså hur stor skillnad det är mellan att lyssna med hörapparat i M-läge (mikrofon) respektive T-läge (via telespole/teleslinga).

En halv miljon har nytta av teleslingor

Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning, varav över 500 000 har hörapparater.

Det innebär att en halv miljon hörapparatanvändare – i alla åldrar, i alla delar av samhället – hör bättre om det finns teleslinga i samlingslokaler, biografer, teatrar, kommunhus och andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Tillgänglighet för hörselskadade lönar sig

Att installera en teleslinga är ett enkelt sätt att skapa delaktighet för så gott som alla hörapparatanvändare. Korrekt installerade teleslingor är dessutom en bra, pålitlig och kostnadseffektiv teknik.

Med andra ord: För lokalägare är teleslinga en ganska liten, men mycket klok investering.

Vad är så bra med teleslinga?

En teleslinga gör att personer med hörapparater och/eller hörselimplantat får bättre förutsättningar att höra vad som sägs.

Att bara lyssna med hörapparatens mikrofonläge räcker inte i situationer med långa avstånd till den som talar eller i situationer med störande bakgrundsljud. Att lyssna på högtalare blir sällan bra i större lokaler, eftersom hörapparater då förstärker alla ljud i lokalen: steg, fläktar, skrapande stolar och bakgrundssorl.

Men med en teleslinga blir hörupplevelsen mycket bättre. Bakgrundsljuden försvinner och det blir istället ungefär som att lyssna med hörlurar – talet går klart och tydligt direkt från ljudkällan in i hörapparaten/implantatet via teleslingan.

Så funkar teleslingan!

En teleslinga är inte bara själva slingtråden – det är ett system som länkar ihop följande delar:

  1. En ljudkälla
  2. En slingförstärkare
  3. En teleslinga (slingtråd)
  4. Hörapparater med telespole.

Teleslinga eller hörslinga?

Kärt barn har många namn: hörslinga, slinga, T-slinga, magnetslinga, ljudslinga eller hörselslinga. Hörselskadades Riksförbund rekommenderar begreppen teleslinga eller hörslinga. ”T” finns med i den internationella symbolen för teleslinga.

Skylta med er teleslinga!

Har ni teleslinga? Glöm då inte att informera om det! Informationen är inte bara en viktig tillgänglighetsfråga – det är också bra reklam för er verksamhet, som kan locka fler besökare.

Se till att det finns information om slingan på er webbsida. Skaffa skyltar med den internationella symbolen för teleslinga – sätt upp dem både i och utanför lokalen. Om den fasta teleslingan inte täcker hela lokalen, sätt upp en karta som visar var den hörs bäst. Ange alltid kontaktperson, ifall någon har problem med slingan.

Ladda ner skyltar med symbolen för teleslinga som högupplöst pdf på hörsellinjen.se. Det finns skyltar både för fast teleslinga och för bärbara mottagare med halsslinga. Läs mer om olika typer av teleslingor på hörsellinjen.se

Rutiner och underhåll är A och O

En teleslinga behöver regelbunden tillsyn och underhåll, precis som all elektrisk utrustning. Här finns tips och råd för underhåll av teleslinga – så att ni inte blir stående utan när ni som bäst behöver den!

Teleslinga och kindmikrofoner på teatern

På en hörselsmart teater använder skådespelarna kindmikrofoner och det finns teleslinga i teatersaliongen. Läs fler råd och tips till teatrar i HRFs faktablad: Att höra vad som sägs – den hörselsmarta teatern (pdf).


Brist på teleslinga – en form av diskriminering

Det finns lagkrav på teleslinga i större ny- och ombyggda lokaler. Dessutom säger diskrimineringslagen att den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Teleslinga är i de flesta fall en skälig åtgärd.

Med ”Slingkollen” vill vi i Hörselskadades Riksförbund hjälpa verksamheter att förbättra sina lokaler, så att de erbjuder full delaktighet för hörselskadade. Det är bra för alla!

Lagen kräver teleslinga
Det finns krav på att teleslinga ska installeras vid ny- och ombyggnation av samlingslokaler som rymmer mer än 50 personer (BBR, Boverkets byggregler 3:145). Läs mer om lagar och regler för teleslinga på hörsellinjen.se.


Finansiering av teleslinga


Frågor? Kontakta Hörsellinjen, HRFs rådgivningstjänst

Har du frågor om teleslingor? Kontakta Hörsellinjen, HRFs rådgivningstjänst! Du kan ringa 0771-888 000, kl 9-15 vardagar eller mejla via webbformuläret på hörsellinjen.se.