Hit går pengarna

HRFs arbete för alla hörselskadade är möjligt tack vare stödet från våra givare. Pengarna som samlas in fördelas mellan våra olika arbetsområden. Vi sprider kunskap, ger råd och stöd, påverkar beslutsfattare och bidrar till forskning.

Bra hörselvård för alla

Ojämlika avgifter och höga kostnader. Brist på hjälpmedel och rehabilitering. Det är verklighet för många hörselskadade i dag. HRF arbetar för att hörselvården ska hålla hög kvalitet och vara likvärdig i hela landet.

Bättre stöd till hörselskadade och döva barn

Vi arbetar för att stärka stödet till hörselskadade och döva elever, samt deras föräldrar, och för att alla hörselskadade barn ska få möjlighet till bra ljudmiljö, rätt hörteknik, bra pedagogiskt stöd och teckenspråk i skolan.

Forskning och utveckling

HRF bidrar ekonomiskt och tar initiativ till ny forskning om hörsel och hjälpmedel. Vi driver Forskningsinstitutet Hörselbron, och genom Hörselforskningsfonden delar vi varje år ut anslag till nya, angelägna forskningsprojekt.

Kunskapsspridning och stöd

Vi gör nya undersökningar och sprider kunskap. HRFs rapporter är efterfrågade av media och beslutsfattare på alla nivåer. Tusentals människor har fått stöd och svar på sina frågor om hörsel genom vår tjänst Hörsellinjen.

Bättre ljudmiljö och god hörbarhet

Dålig ljudmiljö och bristande tillgång på tekniska lösningar är allvarliga hinder för tillgänglighet. HRF sprider kunskap och driver krav på skärpt lagstiftning.

Internationellt samarbete

HRF arbetar också för att hjälpa hörselskadade i andra länder, bland annat genom utvecklingssamarbete. Just nu driver vi till exempel ett projekt i Bolivia tillsammans med en organisation för hörselskadade barn och ungdomar.