Alla kan texta!

”Alla kan texta!” är ett projekt för mer textning, som
drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Vi visar vägen till enkla metoder för textning med hjälp av AI, som gör att ni lever upp till tillgänglighetskrav – och får bättre genomslag.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

I dag är det enkelt att texta! Tack vare autotextning baserad på AI-teknologi kan alla snabbt och kostnadsfritt texta sina videos för webb, sociala medier och andra kanaler. Och slå på automatisk textning i olika videomöten.

Därför har HRF det tvååriga projektet ”Alla kan texta!”, med finansiering från Allmänna arvsfonden, i samarbete med Funka Nu och videoproducenten Mattias Skoog. Syftet är att få så många aktörer som möjligt att upptäcka, pröva och använda textning i sin verksamhet.

Webbinarier med tips och inspiration

Vi vill sänka de praktiska trösklarna för att använda autotextning i videos, möten och konferenser, genom att utbilda, uppmuntra och sprida kunskap om olika textningsmetoder

Därför bjuder ”Alla kan texta” på en serie matnyttiga webbinarier om autotextning under våren 2024, med videoproducenten Mattias Skoog och spännande gäster. Här får du inspiration, goda råd och svar på dina frågor om textning.

Anmäl dig till kommande webbinarier – det är kostnadsfritt. Du är också välkommen att ta en titt på våra tidigare webbinarier!

Med textning når ni fler

Textning är en grundläggande nödvändighet för landets 1,5 miljoner hörselskadade. Det är också ett viktigt stöd för personer med annat förstaspråk och personer med språkliga eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Men textning är också bra för alla andra. Det inkluderar, engagerar och underlättar, både för din verksamhet och alla användare. Inte minst är det en förutsättning om du vill nå ut brett i dagens samhälle, där nio av tio tittar på videos i mobilen utan ljud.

Det finns flera bra alternativ för autotextning, bland annat ”Texta mig”. Här hittar du HRFs guide till det kostnadsfria textningsverktyget.

Lagen kräver att ni textar

Lagen kräver att offentliga aktörer textar sina videos på webben, i sociala medier och i andra kanaler. Projektet ”Alla kan texta!” riktar sig därför särskilt till dig som arbetar inom myndigheter, regioner, kommuner och privata och offentliga bolag som utför offentlig service, och som omfattas av Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Men även företag, ideella organisationer och andra verksamheter som är intresserade av att lära sig mer om textning – både automatisk och manuell – är välkomna att delta i projektet.

Därför är det smart att texta:

  • Över 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. I stort sett alla behöver undertexter för att kunna uppfatta vad som sägs i videos och filmer som visas på webben, i sociala medier, på tv med mera.
  • Nio av tio har ljudet avstängt när de ser video på mobilen (Verizon Media/Publicis Media, 2019).
  • Även personer som hör bra har nytta av textning på platser med omgivningsljud, till exempel på busen till jobbet, eller i situationer då det inte går att ha ljudet på utan att störa andra.
  • Personer med annat förstaspråk och personer med kognitiva svårigheter har lättare att uppfatta vad som sägs i en video om de kan ta stöd av undertexter.
  • Undertexter ökar sökbarheten på webben. Ord och fraser i undertexterna hjälper Google att matcha sökningar med din video så att fler hittar den. Med andra ord: Att texta är ett smart sätt att öka spridningen och genomslaget.
  • Textning gör att fler tar till sig innehållet i en video. När vi kan både höra och läsa det som sägs ökar engagemanget, visar forskning.
  • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen, kräver att offentliga aktörer textar förinspelade videos som läggs ut i webben, i sociala medier med mera.
  • Den 28 juni 2025 träder EUs tillgänglighetsdirektiv i kraft i svensk lag. Det innebär bland annat att det blir krav på undertextning av i stort sett allt audiovisuellt material som publiceras på webben, i appar och med mera.

Kontakt

Hör av dig till projektet genom mejla till allakantexta@hrf.se. Här kan du få svar på frågor om projektet, men också support och tips om textningslösningar, tillgänglighet med mera.

Projektledare: Sara Bryntse, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Fakta: Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden inrättades 1928. Pengarna går till projekt av ideell karaktär, till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vilka projekt som ska få stöd beslutas av Arvsfondsdelegationen, en nämnd med representanter från bland annat regeringskansliet och civilsamhället.