Samarbete med andra organisationer

HRF har sedan länge ett utvecklat samarbete med andra organisationer, i Sverige och internationellt.

Samarbete i Sverige

I Sverige deltar HRF i ett forum för diskussion som brukar kallas ”Ordförandegruppen”. Här träffas ordföranden från HRF, Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP), Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB), Dövblind Ungdom (DBU) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) för att utbyta erfarenheter, åsikter och idéer om hur vi kan samarbeta för att driva frågor som är viktiga för hörselskadade, döva och dövblinda. Samtalen leder ibland till att vi agerar tillsammans, i form av debatt­artiklar, politikerkontakter med mera.

Internationellt samarbete

I Norden har HRF ett gott samarbete med våra nordiska systerförbund, inom ramen för Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS). Vi jämför ofta villkor inom hörselvården, andra stödsystem och intressepolitiska strategier med varandra. Eftersom de nordiska samhällena har mycket gemensamt brukar det finnas många gemensamma nämnare att ta fasta på.

HRF är också aktiv medlem i International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) och European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH). Tillsammans med andra hörselskadeorganisationer arbetar vi för att skapa en värld som är mer tillgänglig och jämlik för hörselskadade, inom ramen för FN och EU samt på andra internationella arenor.

Utvecklingssamarbete

HRF arbetar också för att förbättra situationen för hörselskadade i andra länder genom utvecklingssamarbete. Sedan 2011 har HRF haft ett samarbete med organisationer för hörselskadade i Bolivia och sedan 2015 samarbetar vi med ASHICO, en organisation av och för hörselskadade i Cochabamba, Bolivia. Detta utvecklingsprojekt genomför vi med stöd från den svenska organisationen My Right, där vi också är medlemmar.
Läs mer: ASHICO fick Silvana att börja tro på sig själv.