Hands of a man working with laptop

HRFs rapporter 2002–2017

Under åren har HRF gjort en rad olika undersökningar, kartläggningar och analyser om hörselskadade, hörselvård, ljudmiljö med mera. På denna sida listas de rapporter HRF publicerade under åren 2002–2017. 

Hörselskadade i siffror 2017

HRFs rapport ”Hörselskadade i siffror 2017” presenterar och analyserar den senaste statistiken om hörselskadade och hörapparatutprovningar, både nationellt och län för län. Bygger på HRFs egna undersökningar inom hörselvården i samtliga landsting/regioner samt på databearbetningar ur Statistiska Centralbyråns levnadsnivåundersökningar.

Myternas marknad (2014)

”Myternas marknad: Svensk hörselvård – från behov till business” är en avslöjande rapport om en hörselvårdsmarknad där valfrihet betyder ”fritt val av prislapp”. Innehåller HRFs årsrapport 2014, med statistik om hörselskadade och hörselvård, län för län.

Hörseltest och hörselskador (2011)

Kortrapporten ”Dags för ett hörseltest?”, som bygger på en undersökning från 2011 om förekomsten av hörseltest, främst bland arbetstagare (HRF/Novus/SCB 2011).


Fyra av tio studenter har problem med dålig ljudmiljö i högskolan. Rapport om undersökning som HRF/Novus Opinion gjorde bland 1 500 studenter vid fem högskolor 2011.

Kakofonien (2010)

”Kakofonien” är HRF-rapporten som satte problemen med störande ljud på kartan. Presenterar en rad undersökningar om hur människor påverkas av ljudmiljöproblem inom skolan, i arbetslivet, i restauranger och i övriga samhället.

John Wayne bor inte här (2009)


Rapporten ”John Wayne bor inte här: om hörselskadade och hörselvården i Sverige” är en svidande uppgörelse med landstingens avgifter inom hörselvården.Vi presenterar vår syn på hur hörselvården borde vara.

Årsrapport 2008

Om attitydernas makt och hörselproblem som socialt stigma. Kritik angående tillgång till hörapparater och diskriminerande hörselvårdsavgifter.

Årsrapport 2007

Om bristen på hörseltekniska hjälpmedel. Vi föreslår en ny skolorganisation för hörselskadade och döva barn

Årsrapport 2006

Mer om hörselskadade barns situation. Förtidspension vanligt bland hörselskadade kvinnor. Krav på att nedrustningen av hörselvården ska stoppas.

Årsrapport 2005

Om hörselskadade barns svåra skolsituation. Krav på mer hörselvård till kvinnor i arbetslivet och att olagliga hörselvårdsavgifter avskaffas.

Årsrapport 2004

Om att hörselskadorna ökar bland kvinnor i arbetslivet, att rehabilitering lönar sig samt att två hörapparater ger bättre hörsel. Krav på hörselscreening av nyfödda.

Årsrapport 2003

Om hörselskador som ett växande folkhälsoproblem. Underdimensionerad hörselvård och bristande stöd i arbetslivet ger höga ohälsotal bland hörselskadade.

Årsrapport 2002

Om svensk hörselvård i kris, med väntetider på flera år, höga och lagstridiga avgifter samt otillräcklig rehabilitering.