Vår värdegrund

HRFs värdegrund visar hur vi i HRF ser på samhället och människorna som lever i det. Den visar hur vi vill att individer och samhälle ska se oss, samt hur vi vill förhålla oss både till omvärlden och till varandra.
Våra sex kärnvärden är jämlikhet, delaktighet, kunskap, trovärdighet, mod och engagemang.

Om HRFs värdegrund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade arbetat för att stärka hörselskadade och tillvarata våra intressen i samhället. Under årens lopp har både vår organisation och våra värderingar utvecklats, i takt med samhället i stort. Det som började som en välgörenhetsorganisation blev efterhand mer av en patientorganisation, för att under senare decennier bli en intressepolitisk organisation av och för hörselskadade.

HRFs värdegrund bygger på våra samlade erfarenheter från detta hundraåriga engagemang. Samtidigt genomsyras av den människosyn och samhällssyn som organisationen står för i dag. Värdegrunden visar hur vi i HRF ser på samhället och människorna som lever i det samt hur vi vill att individer och samhälle ska se oss. Den sammanfattar också hur vi vill förhålla oss både till omvärlden och till varandra.

Värdegrunden är tänkt att ge relevant vägledning för styrelser, andra förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer inom HRF. Den hjälper oss också att vara tydliga och trovärdiga gentemot medlemmar, givare och samhället i övrigt.

HRFs värdegrund antogs av kongressen 2016 och förtexterna med bland annat HRFs vision uppdaterades efter kongressen 2021.

HRFs värdegrund (pdf)