Våra stiftelser

HRFs stiftelser delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn.
I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade/döva barn.

”Jag drömde om att studera utomlands. Tack vare HRF-stipendiet blev det möjligt.”

Moa Takman, som studerar till arkitekt på KTH , och fick stipendium till en termins studier i Finland 2021

Det går att söka stipendium för aktiviteter som äger rum mellan den 1 maj det år då ansökan behandlades och den 30 april följande år.

Medlemskap i Hörselskadades Riksförbund (HRF) i minst 12 månader före sista ansökningsdag ger företräde.

Sista ansökningsdag inför nästa utdelning är den 31 mars 2025. Utdelning sker i maj-juni.

Enskilda kan söka medel ur stiftelserna vart tredje år. Det innebär att den som har fått medel från stiftelserna måste vänta två år på att kunna söka igen. Ett undantag är utlandsstudier, som kan sökas varje år.