Till ansökan

Ansökningsperioden hos Hörselforskningsfonden är mellan den 1 september och den 1 oktober varje år.

Ansökan görs i vårt ansökningssystem Apply. För att kunna göra en ansökan behöver du börja med att registrera ett konto.

Till ansökningsverktyget

Vem kan söka?

Du som är forskare och har anknytning till ett svenskt forskningsinstitut, till exempel universitet eller högskola, är välkommen att ansöka om anslag. Hörselforskningsfonden beviljar anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning inom hörselområdet. För mer information läs anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan och redovisning finns i anslutning till ansökningsformuläret. Du kan även ladda ned dem i sin helhet här.

Hur mycket kan jag söka?

Det maximala bidraget per ansökan som kan utgå är, för närvarande, 300 000 kr. Hörselforskningsfonden har ibland särskilda utlysningar som riktar sig till forskningsprojekt rörande en specifik grupp, ett specifikt område eller ett specifikt fält. Vid dessa utlysningar kan bidraget överstiga 300 000 kr.