Engagera dig i Slingkollen

Är du aktiv HRF:are och vill rapportera Slingkoll?

Rapportera in din senaste slingkoll via länken på Hörnet! (sidan kräver inlogg)

Vill du också kolla teleslingor?

Kontakta din närmaste förening!

Vill du engagera dig för fler teleslingor?

Tycker du att det är toppen med fungerande teleslingor i allmänna lokaler? Vill du ha fler teleslingor? Ta då kontakt med din förening och ta reda på om de har bildat en arbetsgrupp för Slingkollen!