Stöd hörselforskningen

Hörselforskningsfonden har instiftats av Hörselskadades Riksförbund (HRF) för att säkerställa att de medel som HRF samlar in till forskningen fördelas på ett bra sätt. Genom fonden bidrar HRF till framsteg när det gäller behandling av hörselskador, utveckling av hörapparater och andra tekniska hjälpmedel samt bättre diagnosmetoder och förbättrad kommunikation med mera.

Du kan stödja svensk hörselforskning med en gåva till HRF på plusgiro 90 03 14–6. Ange ”Hörselforskningsfonden” i meddelandefältet. Du kan även bli månadsgivare eller ge en gåva till HRF via webben.

HRFs verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.