Tidigare beviljade anslag

2022

Läs mer om anslagen 2022

Orsaker till ensidig hörselnedsättning hos barn

Malin Johansson
300 000 kr

Mitokondriell hörselnedsättning hos unga vuxna

Johannes Ehinger
290 000 kr

Så upplever föräldrar till hörselskadade barn genetisk utredning

Johanna Elander
300 000 kr

Omedveten inlärning av ljudlokalisering

Malin Freidle
274 440 kr

Påverka utvecklingen av hårceller i innerörat

Emma Andersson
300 000 kr

Minskad störning vid benledd hjärnstamsaudiometri

Karl-Johan Fredén Jansson
299 000 kr

2021

Läs mer om anslagen 2021

Ny teknik för bättre diagnostik vid grav hörselnedsättning

Teknisk forskning.
Anders Fridberger
279 370 kr

Bilaterala benförankrade hörapparater

Medicinsk forskning
Fatima Moumèn Denato
228 340 kr

Lyssningsansträngning hos individer med hörselnedsättning på grund av ökad digitalisering i arbetslivet

Beteendevetenskaplig forskning
Erik Marsja
299 235 kr

Smarta hörlurar för hörselskadade som anpassar sina egenskaper efter varje enskild användares unika hörselförmåga

Teknisk forskning
Amin Saremi
300 000 kr

2020

Läs mer om anslagen 2020

Early detection of hearing impairment in children. Are we doing enough?

Medicinsk forskning
Allison Mackey
300 000 kr

Förmåga att koda signal-envelopp som funktion av ålder och hörselstatus

Teknisk forskning
Stefan Stenfelt
290 000 kr

Att höra eller inte höra. Hörselsituationen på äldreboenden för äldre personer

Beteendevetenskaplig forskning
Kaisa Bjuresäter
293 000 kr

Ljudkänslighet och ljudtrötthet – hur påverkar dessa hörselsymptom arbetsförmåga och sjukskrivning bland personal i kvinnodominerade yrken, och vilka preventiva åtgärder kan möjliggöra fortsatt arbete?

Medicinsk forskning
Sofie Fredriksson
300 000 kr

2019

Läs mer om anslagen 2019

The Clockwork of the Cochlea

Medicinsk forskning
Barbara Canlon, Karolinska Institutet
300 000 kr

Objective diagnosis of tinnitus using magnetoencephalography

Medicinsk forskning
Niklas Edvall, Karolinska Institutet (KI)
250 000 kr

Förekomst av hörselnedsättning och kronisk otit hos nyanlända invandrare

Medicinsk forskning
Nina Pauli, Sahlgrenska sjukhuset
250 000 kr

Kolesteatom i Sverige – en registerbaserad studie

Medicinsk forskning
Åsa Bonnard, Karolinska sjukhuset
200 000 kr

Validering av Hearing and Function in Everyday life Questionnaire (HFEQ)

Beteendevetenskaplig forskning
Elin Karlsson, Örebro universitet
200 000 kr

Hörselstöd; Internetbaserat rehabiliteringsstöd för personer med nedsatt hörsel

Beteendevetenskaplig forskning
Elisabeth Thorén, Lunds universitet
300 000 kr

Icke-invasiv diagnosmetod för mellanörepatologi

Teknisk forskning
Stefan Stenfelt, Linköpings universitet
300 000 kr

Forskning om hörselskadade barn

Pediatric bone-conduction auditory brainstem response measurements with the bone conduction transducer Radioear B81

Teknisk forskning
Sumru Keceli, Linköpings sjukhus
150 000 kr

Do children with cochlear implants use less complex language than peers without a hearing loss?

Beteendevetenskaplig forskning
Michaela Socher, Linköpings universitet
300 000 kr

Vilka faktorer bidrar till bra hörsel hos ungdomar som vuxit upp med cochleaimplantat?

Medicinsk forskning
Eva Karltorp, Karolinska sjukhuset
300 000 kr


2018

Läs om anslagen 2018

Ear and hearing health supported by eHealth solutions

Medicinsk forskning
Josefin Sandström
182 000 kr

Hörselmätningar för barn (ett testbatteri)

Teknisk forskning
Heléne Hjertman
200 000 kr

Circadian control of innate and adaptive immunity in noise-induced hearing loss

Medicinsk forskning
Heela Sarlus
200 000 kr

Congenital unilateral sensorineural hearing loss: Etiology, hearing maturation & early intervention

Medicinsk forskning
Marlin Johansson
200 000 kr

Developing a single-category paradigm to estimate speech sound category robustness in infants

Beteendevetenskaplig forskning
Ellen Marklund
200 000 kr

Evaluation of inter-cochlear time delay upon unilateral bone-conduction sound stimulation in humans

Teknisk forskning
Sumru Keceli
200 000 kr

Bristande funktion i mitokondrierna – en orsak till dövhet hos barn?

Medicinsk forskning
Johannes Ehinger
500 000 kr

Central Auditory Function, Cognition and Aging

Medicinsk forskning
Jenny Häggström
175 000 kr

Gynnas hörseln av tidig gammaknivkirurgi vs. konservativ handläggning vid små vestibularisschwannom?

Medicinsk forskning
Christina Hederstierna
200 000 kr


2017

Läs mer om anslagen 2017

Balansutredning hos små barn: valideringstudie

Medicinsk forskning
Luca Verrecchia
100 000 kr

Balansutredning hos små barn: valideringstudie

Medicinsk forskning
Luca Verrecchia
100 000 kr

Hearing outcomes after myringoplasty in Sweden

Medicinsk forskning
Malin Berglund
100 000 kr

Validering av SiB-testet

Teknisk forskning
Erik Witte
150 000 kr

Effekt av cochlear implantat på balans hos vuxna

Medicinsk forskning
Anna Granath
150 000 kr

Kan hörselskadade barn träna upp sin hörsel?

Medicinsk forskning
Elisabet Engström
100 000 kr

Lågfrekvent benledningsstimulering med VEMP teknik

Teknisk forskning
Bo Håkansson
150 000 kr

Nanopartiklar för framtida cochleaimplantat – 2

Medicinsk forskning
Hao Li
150 000 kr

Modell a benledningshörsel i marsvin

Teknisk forskning
Stefan Stenfelt
150 000 kr

Optimering av inställningar på CI för barn

Beteendevetenskaplig forskning
Andreas Björsne
150 000 kr

Lyssningsansträngning

Beteendevetenskaplig forskning
Tobias Kastberg
150 000 kr

Ny metod för behandling av hörselnedsättning

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
150 000 kr

Vätgasbehandling: effekter på cellulär nivå

Medicinsk forskning
Anette Fransson
150 000 kr


2016

Läs mer om anslagen 2016

Lär jag mig bättre om jag hör läraren bättre?

Medicinsk forskning
Viveka Lyberg Åhlander
150 000 kr

Language in adolescents with mild/mod hearing loss

Beteendevetenskaplig forskning
Traci Flynn
125 000 kr

H 85 Hörsel- Vad innebär ett ökande antal äldre?

Medicinsk forskning
Hanna Göthberg
125 000 kr

Ben InSitu mätning – betydelse och nytta

Teknisk forskning
Ann-Charlotte Persson
150 000 kr

Vätgas – en ny behandlingsmetod vid bullertrauma

Medicinsk forskning
Anette Fransson
150 000 kr

Riskerar förskolebarn hörselskada av ljudmiljön?

Medicinsk forskning
Kerstin Persson Waye
125 000 kr

Hörselpåverkan av CI-elektrod i hörselsnäckan

Teknisk forskning
Stefan Stenfelt
150 000 kr

Identification of blood biomarkers for tinnitus

Beteendevetenskaplig forskning
Christopher Cederroth
150 000 kr

Perception av emotioner i tal

Teknisk forskning
Örjan Dahlström
125 000 kr

Farmakologisk behandling av innerörat

Medicinsk forskning
Pernilla Pierre
150 000 kr


2015

Läs mer om anslagen 2015

Unga hörselskadade i högre utbildning

Beteendevetenskaplig forskning
Håkan Hua
150 000 kr

Hur unga och gamla hjärnor hör kommunikationsljud

Medicinsk forskning
Anna Magnusson
100 000 kr

Mechanisms for noise-induced hearing loss

Medicinsk forskning
Pierre Hakizimana
100 000 kr

Balansutredning hos små barn

Medicinsk forskning
Luca Verrecchia
150 000 kr

Mentalisering hos barn med CI – en uppföljning

Beteendevetenskaplig forskning
Mikael Heimann
150 000 kr

H70 Hörsel – Den auditiva hälsan hos äldre personer

Medicinsk forskning
André Sadeghi
100 000 kr

Taktila Trösklar – vid benledningsaudiometri

Teknisk forskning
Karl-Johan Fredén Jansson
150 000 kr

Stimulation sensitivity comparison of BC devices

Teknisk forskning
Cristina Rigato
50 000 kr

Hörsel, tinnitus och kognitiv prestation

Beteendevetenskaplig forskning
Jonas Brännström
100 000 kr

Implantation av IPS sc för att förbättra ett CI

Medicinsk forskning
Petri Olivius
100 000 kr

Dold hörselnedsättning: Förekomst och hörapparatnytta

Teknisk forskning
Stefan Stenfeldt
150 000 kr

Klinisk utvärdering av HINT-C

Teknisk forskning
Heléne Hjertman
100 000 kr

X-linked inneröronmissbildning hos barn

Medicinsk forskning
Jeremy Wales
50 000 kr


2014

Hjärnstamsimplantat ABI – en enkätstudie

Medicinsk forskning
Karin Lundin
50 000 kr

Noices and voices

Beteendevetenskaplig forskning
Jonas Brännström
100 000 kr

Severe to profound hearing loss in adults

Medicinsk forskning
Satu Turunen-Taheri
125 000 kr

Effects of stress on the cochlear audioclock function

Beteendevetenskaplig forskning
Gabriella Lundkvist
100 000 kr

Nanopartiklar för framtida cochleaimplantat

Medicinsk forskning
Hao Li
125 000 kr

Hörselstatus och upplevelse av buller i förskolan

Beteendevetenskaplig forskning
Fredrik Sjödin
100 000 kr

A non-viral vector for gene therapy in inner ear

Beteendevetenskaplig forskning
Suvarna Dash-Wagh
100 000 kr

Läsutveckling hos barn med cochleaimplantat

Beteendevetenskaplig forskning
Malin Wass
125 000 kr

Infant hearing threshold test using eye-tracking

Teknisk forskning
Iris-Corinna Schwarz
125 000 kr

Wideband absorbance classifies conductive loss

Teknisk forskning
Stefan Stenfelt
125 000 kr

Genkarta över innerörat

Medicinsk forskning
Fredrik Edin
75 000 kr

IOI-HA nationella riktvärden

Beteendevetenskaplig forskning
Peter Nordqvist
50 000 kr


2013

Specifik diagnosticering av sensorineural hörselnedsättning

Teknisk forskning
Amin Saremi
150 000 kr

Validation of an evidence-based tool 0-24 months

Beteendevetenskaplig forskning
Anna Persson
150 000 kr

Hörselsnäckans dygnsrytmn påverkar bullertrauma

Barbara Canlon
150 000 kr

Hybridhörsel Patientnöjdhet och Hörsel efter 2 år

Medicinsk forskning
Elsa Erixon
80 000 kr

Utveckling av ett svenskt ”Hearing In Noise Test”

Teknisk forskning
Heléne Hjertman
150 000 kr

Reboundeffekter av suppression av (tinnitus-) ljud

Beteendevetenskaplig forskning
Hugo Hesser
120 000 kr

ICF Core Sets i audiologisk rehabilitering

Beteendevetenskaplig forskning
Kerstin Möller
100 000 kr

Patienter med ringa nytta av hörselvårdsinsatser

Medicinsk forskning
Per-Inge Carlsson
150 000 kr

Comparative study of BAHA versus BCI

Teknisk forskning
Hamidreza Taghavi
150 000 kr


2012

Survival and regenaration of the audilogy neurons

Medicinsk forskning
Inna Meltser
100 000 kr

On the development of a novel NANO-based CO

Medicinsk forskning
Fredrik Edin
100 000 kr

Survival and regenaration of the audilogy neurons

Medicinsk forskning
Åsa Bonnard
80 000 kr

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation

Beteendevetenskaplig forskning
Marie Öberg
150 000 kr

Proteinsammanställning i human perilymfa

Medicinsk forskning
Per Olof Eriksson
90 000 kr

Molekylära mekanismer i hörselorganet

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
150 000 kr

Utveckling av implanterbar benledningshörapparat

Forskning för att utveckla hörapparater
Bo Håkansson
550 000 kr

Kan hörselskada av cisplatin förhindras i människa

Medicinsk forskning
Pernilla Videhult Pierre
150 000 kr

Hörapparatsignabehandling för hörande av egen röst

Forskning för att utveckla hörapparater
Stefan Stenfelt
450 000 kr

Tidig talspråksutveckling hos unga barn med CI

Beteendevetenskaplig forskning
Ulrika Löfkvist
150 000 kr

Kan ljudmiljön i förskolan påverka barns hörsel?

Beteendevetenskaplig forskning
Kerstin Persson Waye
100 000 kr

Mätning av implanterbar benledningshörapparat

Teknisk forskning
Sabine Reinfeldt
130 000 kr


2011

Prosodisk och fonologisk förmåga hos barn med CI

Beteendevetenskaplig forskning
Christina Samuelsson
100 000 kr

Flermikofonsystem i skolundervisning

Beteendevetenskaplig forskning
Stephen Widén
140 000 kr

Analys av kommunikationssignaler i hjärnstammen

Medicinsk forskning
Anna Magnusson
75 000 kr

ICF Core Sets for Hearing Loss: Expert survey

Beteendevetenskaplig forskning
Sarah Granberg
100 000 kr

Dövas position på den svenska arbetssmarknaden

Beteendevetenskaplig forskning
Emelie Rydberg
75 000 kr

Grav hörselnedsättning

Medicinsk forskning
Per-Inge Carlsson
140 000 kr

BAHA for children with cleft palate and OME

Medicinsk forskning
Traci Flynn
75 000 kr

Hur kontrolleras innerörats känslighet?

Beteendevetenskaplig forskning
Anders Fridberger
140 000 kr

Unga hörselskadades vardagsliv

Beteendevetenskaplig forskning
Berth Danermark
140 000 kr

Psykosocial hälsa hos personer med Usher syndrom

Beteendevetenskaplig forskning
Moa Wahlqvist
140 000 kr

Interaktion mellan bullerskada och presbyakusis

Medicinsk forskning
Christina Hederstierna
75 000 kr


2010

Livssituation för barn med hörhjälpmedel

Beteendevetenskaplig forskning
Lena Anmyr
125 000 kr

Östrogen och hörsel

Medicinsk forskning
Malou Hultcrantz
125 000 kr

Rytmdetekton i hjärnstammen

Medicinsk forskning
Anna Magnusson
125 000 kr

Läs- och skrivinlärning hos barn med CI

Beteendevetenskaplig forskning
Malin WasSamhällsvetenskaplig forskning
125 000 kr

Längdförändringar hos örats sinneshår

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
175 000 kr

Försök gällande implanterad högtalare

Teknisk forskning
Bo Håkansson
175 000 kr

Stegvis vård vid omhändertagandet av tinnitus

Beteendevetenskaplig forskning
Gerhard Andersson
150 000 kr

Cholesteatomkirurgi, vad händer med hörseln?

Medicinsk forskning
Elina Mäki-Torkko
150 000 kr


2009

Drug targets in noise-induced hearing loss

Medicinsk forskning
Mette Kirkegaard
150 000 kr

Aktiv Kommunikation

Beteendevetenskaplig forskning
Marie Öberg
80 000 kr

Hur kodas ljudets duration i hjärnstammen

Medicinsk forskning
Anna Magnusson
100 000 kr

Ungdomar och Mp3, del 2

Medicinsk forskning
Kim R Kähäri
100 000 kr

Svenskt HINT för barn (Svenskt HINT-C)

Medicinsk forskning
Stefan Stenfelt
130 000 kr

Kan slumrande sinnesceller väckas?

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
150 000 kr

Reperation av hörselnerven med stamceller

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
150 000 kr

Metodiska kvalitetssäkring vid hörserehabilitering

Medicinsk forskning
Jonas Brännström
145 000 kr

Självskattningsinstrument talaudiometri SCB

Teknisk forskning
Peter Nordqvist
100 000 kr

2008

Kan hörselnerven ersättas av biologiskt inplantat?

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
100 000 kr

Rehab av hsk vuxna via Internet

Beteendevetenskaplig forskning
Elisabet Thorén
100 000 kr

Konsekvens av hsk för förskolepersonal

Medicinsk forskning
Kerstin Persson Waye
110 000 kr

Automatiskt röstval i trådlöst hörhjälpmedel

Teknisk forskning
Arne Leijon
140 000 kr

Benledningskomponenten av den egna rösten

Teknisk forskning
Sabine Reinfeldt
125 000 kr

Hörselscreening via Internet och tfn

Teknisk forskning
Birgitta Larsby
125 000 kr

Folkhälsa vid hörselskada och dövblindhet

Medicinsk forskning
Claes Möller
150 000 kr

Hörselskaderisk av bärbara musikspelare

Teknisk forskning
Kim R Kähäri
125 000 kr

Kan hörselskadeproblem rapporteras via Internet?

Beteendevetenskaplig forskning
Gerhard Andersson
100 000 kr

Utveckling av cellterapier for hörselskador.

Medicinsk forskning
Beata Kostyszyn
125 000 kr


2007

Hur kontrollerar efferenta nerver vårt hörsel-

Medicinsk forskning
Anna Magnusson
100 000 kr

Kan acentylcystein förebygga hörselnedsättning?

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
100 000 kr

Metaliseringsförmåga, theory of mind, CI

Beteendevetenskaplig forskning
Mikael Heimann
100 000 kr

30-års uppföljning efter otosklerosoperation

Medicinsk forskning
Ylva Dahlin RedforSamhällsvetenskaplig forskning
75 000 kr

Intracellular Mechanisms Protecting the Inner Ear

Medicinsk forskning
Peter Johansson
100 000 kr

Pre-clincal and clinical studies of hearing loss

Medicinsk forskning
Maoli Duan
75 000 kr

Leder acceptans till bättre tinnitusbehandling?

Beteendevetenskaplig forskning
Gerhard Andersson
100 000 kr

Hemaudiometeri vid flukturerande hörselnedsättning

Teknisk forskning
Jan Grenner
100 000 kr

Mechanisms underlying stress- induced hearing loss

Medicinsk forskning
Inna Meltser
100 000 kr

Kognitiv utveckling hos hörselskadades barna

Beteendevetenskaplig forskning
Björn Lycksel
100 000 kr

Omogna celler förbinder cochlean med hjärnstammen

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
75 000 kr


2006

Studier av humana hårcellers regenerationsförmåga

Medicinsk forskning
Helge Rask-Andersen
150 000 kr

Arbetshjälpmedel – nytta och användning

Beteendevetenskaplig forskning
Sif Bjarnason
97 200 kr

Innerörat hos skolbarn: Är barn extra känsliga? Beviljad förlängning till 2011

Medicinsk forskning
Ann-Cathrine Lindblad
100 000 kr

Kan antioxidanter förebygga hörselnedsättning?

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
150 000 kr

Talaudiometriskt testbatteri för barn

Medicinsk forskning
Stefan Stenfelt
100 000 kr

Inflammatory cytokines and hearing loss

Medicinsk forskning
Yeasmine Tahera
140 000 kr

Kommunikationskvalitet för hörselskadade elever.

Teknisk forskning
Anders Ågren
100 000 kr

Effects of Chronic Stress on Hearing Loss

Medicinsk forskning
Peter Johansson
100 000 kr

Stamcellsimplantationer till hörselnerven.

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
100 000 kr

Kognitiv förmåga och taluppförståelse med CI

Beteendevetenskaplig forskning
Björn Lyxell
150 000 kr


2005

Interaktion mellan exponering av impulsljud och vissa faktorer i arbetsmiljön.

Medicinsk forskning
Maoli Duan
100 000 kr

Hur uppstår hörselskadade förändringar vid kronisk öroninflammation?

Medicinsk forskning
Magnus von Unge
50 000 kr

Protektion mot hörselskada med hjälp av bärar-material.

Medicinsk forskning
Göran Laurell
100 000 kr

Karakterisering av sensorinenurala stam/ progenitor celler isolerade från humana fetal inneörat och studier av deras terapeutiska potentialen för framtida celltransplantationer. örat och studier av deras terapeutiska potentialen för framtida celltransplantationer.

Medicinsk forskning
Beata Kostyszyn
100 000 kr

Öka förståelse för örats normala funktion samt patologiska tillstånd vilka leder till hörselnedsättning.

Medicinsk forskning
Leif Järlebark
100 000 kr

Vilka användare har mer nytta av bilateral hörapparatförstärkning?

Teknisk forskning
Susanne Köbler
150 000 kr

Långtidsregistrering av diplakusis vid Meniérés sjukdom

Teknisk forskning
Jan Grenner
150 000 kr

Att inte höra – kvinnors upplevelser och erfaren-heter.

Beteendevetenskaplig forskning
Ingrid Jonsson
100 000 kr

Kommunikation i grupp bland hörselskadade ungdomar.

Beteendevetenskaplig forskning
Kristina Svartholm
100 000 kr

Bullerorsakade hörselnedsättningar, attityder och riskbeetende hos ungdomar

Beteendevetenskaplig forskning
Soly Erlandsson
100 000 kr

Hörtaktik och rådgivning via Internet för hörselskadade, en kontrollerad studie.

Teknisk forskning
Gerhard Andersson
70 000 kr


2004

Funktionell avbildning av bullerskador

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
297 026 kr

Förekomst av genetisk hörselnedsättning

Medicinsk forskning
Claes Möller Elina Mäki-Torrko
200 000 kr

Studie av regeneration av hörselnerven genom stamceller/progenitorceller i inneörat.

Medicinsk forskning
Helge Rask-Andersen
80 000 kr

Hörselnedsättning och nedsatt kognitiv förmåga – finns det samband?

Medicinsk forskning
Ulf Rosenhall
70 800 kr

Mot ett bullerkänslighetstest – mätningar på inneörats egenskaper 5 år efter värnpliktstjänstgöring år 2

Teknisk forskning
Ann-Cathrine Lindblad
171 000 kr

Jämförelse mellan olika kommersiella utrustningar för mätning av hörapparatförstärkning i öra eller mätdon.

Teknisk forskning
Henrik Olsen
155 900 kr

Brukarkompetens vid hörapparatutprovning.

Teknisk forskning
Marie Öberg
65 600 kr

God kommunikation – Gott liv

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Kristin Karlsson Espmark
295 000 kr

Undersökning av förekomst, typ och grad av hörselnedsättning hos barn/ungdomar 0-20 år med utländsk bakgrund i jämförelse med svenska barn/ungdomar.

Samhällsvetenskaplig forskning
Claes Möller Lisa Johansson
200 000 kr

En neuropsykologisk undersökning av koncentrationsproblem hos tinnitusdrabbade.

TIN
Gerhard Andersson
118 864 kr


2003

Audiologiska och vestibulära egenskaper i bärare med USH3

Medicinsk forskning
Mehdi SadeghiSamhällsvetenskaplig forskning
70 000 kr

Hur uppstår hörselskadande förändringar vid konkret öron-inflammation?

Medicinsk forskning
Magnus von Unge
40 000 kr

Studie om ökad AF halt i blod – Ménièrs syndrom

Medicinsk forskning
Per Hanner
150 000 kr

Cellulära mekanismer vid bullerorsakade hörselskador

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
165 000 kr

Effekter av implantat av nervcellvävnader och stamceller samt behandling med nervtillväxtfaktorer vid behandling av skador på hörsel och balans

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
130 000 kr

Hörselscreening av barn på neonatalvårdsavdelning

Medicinsk forskning
Radi Jönsson Tomas Tengstrand Claes Möller Inger Wikström
85 000 kr

Mot ett bullerkänslighetstest – mätningar på innerörats egenskaper 5 år efter bullrig värnpliktstjänstgöring

Teknisk forskning
Ann-Cathrine Lindblad
52 308 kr

Metoder för hörapparatutprovning på barn i yngre skolåldern // Uppskov med projektet till 2006

Teknisk forskning
Karolina SmedSamhällsvetenskaplig forskning
145 000 kr

Vad gör moderna hörapparater med ljud i verkliga ljudmiljöer – och hur kan man mäta det vid utprovningen?

Teknisk forskning
Arne Leijon
145 000 kr

Långtidsuppföljning av hörselskadade i Värmland

Samhällsvetenskaplig forskning
Per-Inge Carlsson
25 000 kr

Komplettering, analys och rapport av audiometriska data hos klassiska orkester-, rock och jazzmusiker

Samhällsvetenskaplig forskning
Kim Kähäri
150 000 kr

God kommunikation – Gott liv

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Kristin K Espmark
130 000 kr

En kontrollerad undersökning av effekter av en självhjälpsbok för tinnitusbesvär

TIN
Gerhard Andersson
94 000 kr

Att utveckla dialogiska lärandemiljöer för hörselskadade elever. Extra beviljat bidrag se Protokoll 34

Samhällsvetenskaplig forskning
Sture Brändström Ann-Christine
200 000 kr


2002

Cellulära mekanismer vid bullerorsakade hörselskador.

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
100 000 kr

Kvinnors hörsel under menopausen, – hur påverkar östrogen hörselförmågan.

Medicinsk forskning
Christina Hederstierna
72 400 kr

Effekten av implantat av nervcellvävnader och stamceller samt behandling med nervtillväxtfaktorer vid behandlig av skador på hörsel och balans.

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
100 000 kr

Molekylär identifiering och karakterisering av dövgener.

Medicinsk forskning
Leif Järlebark
100 000 kr

Mätning av innerörats egenskaper hos skolbarn.

Teknisk forskning
Ann-Christine Lindblad
78 200 kr

Nytta av hörapparat i bullrig miljö. Effekten på taluppfattning, kognition samt upplevd ansträngning.

Teknisk forskning
Birgitta Larsby
263 460 kr

Utveckling av ordförråd hos hörselskadade barn.

Samhällsvetenskaplig forskning
Gertrud Edquist
84 000 kr

Välfärd och livskvalitet under ett decennium. Hörselskadade ser tillbaka på sitt liv.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Christine Gullacksen
166 400 kr

Dialogprojektet, att utveckla dialogiska lärandemiljöer för elever i hörselklasser.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Christine Wennergren
100 000 kr

Förekomst av tinnitus i Sverige. En studie om påverkande faktorer.

TIN
Gerhard Andersson
82 000 kr

Barn och ungdom med tinnitus, utvärdering av orsaker och behandling.

TIN
Kajsa-Mia HolgerSamhällsvetenskaplig forskning
200 000 kr


2001

Kvinnors hörsel under menopausen – hur påverkar östrogen hörselförmågan?

Medicinsk forskning
Ulf Rosenhall
72 000 kr

Cellulär mekansimer vid bullerorsakade hörselskador

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
134 267 kr

Mellanörats påvekan på benlett ljud

Medicinsk forskning
Stefan Stenfelts
226 300 kr

Öka kunskap om hörselskador och bullerrelaterade besvär.

Medicinsk forskning
Ann-Christine Johnson
125 000 kr

Att tolka intonation i tal.

Teknisk forskning
Eva Aglefors
137 380 kr

Utvärdering och optimering av nyttan med kompression genom mätning av taluppfattning i fullt modulerat brus.

Teknisk forskning
Henrik Olsen
128 000 kr

Projekt avsl arb med fjärde artik samt ramberättelsen för avhandl ”Hearing problems in the elderly”.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Kristin Karlsson Espmark Förv av U.Rosenhall
120 000 kr

Teckenspråkiga små hörselskadade och döva barns språkutveckling.

Samhällsvetenskaplig forskning
Emelie Cramér Wolrath
159 500 kr

Utvärdering av tinnitusbehandling.

TIN
Helena Norell
188 754 kr

Äldre med tinnitus. En kontrollerad studie av tinntiusrehabilitering.

TIN
Gerhard Andersson
69 000 kr

Effekten av mexiletin på tinnitus. Pilotstudie.

TIN
Erik Berninger
245 680 kr


2000

Inneörats utveckling: Molekylära studier av PS-receptorer för extracellulära nukleotider-nyupptäckta tillväxtfaktorer.

Medicinsk forskning
Leif Järleback
124 700 kr

Undersökning av hörsel- synbalansfunktionen vid Ushers syndrom.

Medicinsk forskning
Mehdi Sadeghi
110 000 kr

Kvinnors hörsel under menopausen – hur påverkar östrogen hörselförmågan.

Medicinsk forskning
Ulf Rosenhall
57 500 kr

Tillförsel av nervtillväxtsubstander och nervcellsvävad för behandling av skador på hörsel- och balanssystemet.

Medicinsk forskning
Petri OliviuSamhällsvetenskaplig forskning
250 000 kr

Klinisk diagnos och behandling av Meniéres sjukdom.

Medicinsk forskning
Konrad Konradsson
130 000 kr

Vuxendöva och hörapparatanvändning och tekniska förbättringar.

Teknisk forskning
Erik Borg
47 400 kr

Effektivare mätning av taltröskeln i brus med fullt modulerat brus.

Teknisk forskning
Björn Hagerman Första rekv till A-C Lindblad
86 880 kr

Hörselskadade i arbetslivet sambandet mellan personlighet och hälsa.

Samhällsvetenskaplig forskning
Gunnel Backenroth-Ohsako
161 000 kr

Arbetsmarknadens nya flexibilitet och hörselskadades karriärmöjligheter.

Samhällsvetenskaplig forskning
Berth Danermark
64 000 kr

Studier av kognitiv förmåga – språkförståelse hos personer med presbyacusis.

Samhällsvetenskaplig forskning
Kristina Öfverberg-Backman
38 069 kr

Studier av den treställiga relationen mellan förmåga till habituering (tillvänjning) till externa ljud, personlighet och kognitiv förmåga.

TIN
Björn Lyxell Ahlsén int övertagit projektet
116 000 kr

Funktionell neuroanatomi vid tinnitus – var uppstår effekten av xylokain?

TIN
Gerhard Andersson
250 000 kr

Göra en riskanalys för att studier vilka faktorer som har betydelse för utveckling av tinnitus hos barn. Etablera en rehabmodell för barn och ungdomar med tinnitus.

TIN
Kajsa-Mia HolgerSamhällsvetenskaplig forskning
100 000 kr

Tinnitusbehandling via Internet , betydelsen av terapeutkontakt.

TIN
Gerhard Andersson
70 000 kr


1999

Anpassning och normering för den svenska versionen av ”Tinnitus Cognition Questionnaire”. En psykometrisk studie.

Samhällsvetenskaplig forskning
Per Lindberg
97 000 kr

En kontrollerad undersökning av tinnitusrådgivning via Internet.

Samhällsvetenskaplig forskning
Gerhard Andersson
50 000 kr

När hörseln sviktar – att övervinna problem och finna möjligheter.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Christine Gullacksen
60 000 kr

Att vara hörselskadad i dövvärlden. De hörselskadades situation i en dövskola i omvandling.

Samhällsvetenskaplig forskning
Filippa Säve
69 000 kr

Studie av kognitiv förmåga – språkförståelse hos personer med presbyacusis.

Samhällsvetenskaplig forskning
Kristina Öfverberg-Backman
39 000 kr

Carboplatin-inducerad hörselnedsättning. En pilotstudie.

Medicinsk forskning
Erik Berninger
60 000 kr

Utveckling av auditivt och audiovisuellt testbatteri för undersökning av kognitiva funktioner.

Teknisk forskning
Birgitta Larsby
100 000 kr

En pilotundersökning av funktionell neroanatomi vid svår tinnitus. * Överflyttat tillUppsala Universitet

Medicinsk forskning
Leif Lyttkens
70 000 kr

Identifiering av mutationer i den nyupptäckta hörselgenen FKHL 10.

Medicinsk forskning
Sven Enerbäck
85 000 kr

Tinnitus och subjektiva hörselsvårigheter trots normalt tonaudiogram. TeMA

Medicinsk forskning
Ulf Rosenhall övertagits av A-C Lindblad
140 000 kr


1998

Klinisk diagnostik o behandling av Menieres sjukdom.

Medicinsk forskning
Björn Carlborg
79 000 kr

Laser- Konfokalmikroskopiska undersökningar bullerinducerad hörselskada.

Medicinsk forskning
Åke Flock
24 000 kr

Grupprehabilitering för äldre hörselskadade.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ulla Poucette
70 000 kr

Hörselskadade i arbetslivet – sambandet mellan personlighetsmässiga kompetensfaktorer och upplevelsen av integritet.

Samhällsvetenskaplig forskning
Gunnel Backenroth Ohsako
71 200 kr

Är barnhälsovårdens program för identifiering av hörselskadade barn rationell?

Samhällsvetenskaplig forskning
Margaretha Magnusson
50 000 kr

En utvärdering av binaural hörapparatutprovning.

Teknisk forskning
Susanne Köhler Bidr rekvireat av Ulf Rosenhall
77 500 kr

Tinnitus bland ungdomar – hur kan vi förebygga och rehabilitera?

Teknisk forskning
Soly Erlandsson
92 404 kr

TSS (Tecken som stöd), Startbidrag

Kerstin Nelfelt
30 000 kr


1997

Jämförelse mellan hörapparat och cochlea implantat, en fortsättningsstudie.

Teknisk forskning
Eva Agelfors
7 000 kr

Hörselrehabilitering av äldre. Hur fungerar hörselvården och vilken är effekten av en optimal intervention?

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Kristin Karlsson
74 090 kr

Hörselskadade personers tankar och föreställningar om sin hörselnedsättning.

Samhällsvetenskaplig forskning
Soly Erlandsson
68 900 kr

Öron och hörselproblem vid Turners syndrom. En kromosomal, immunologisk och djurexperimentell hörselstudie.

Medicinsk forskning
Annika Elmqvist
50 000 kr

Temporär strukturförändring i hörselorganet i snäckan efter intensiv ljudstimulering. Undersökning med konfokalmikroskopi

Medicinsk forskning
Åke Flock
50 000 kr

Fältstudie – ototoxisk skada av tungmetaller. Finns det ett samband mellan kvicksilverexposition och hörselskada?

Medicinsk forskning
Göran Laurell
20 000 kr

Localization of Endothelin-like immunoreactivity, Endothelin Tanscript Sites and Endthelin Receptor Sybtypers in guinea pigs innerear.

Medicinsk forskning
Risto Kaksonen
42 000 kr

Tidiga tecken på vestibulär funktionsnedsättning hos patienter med Ménières sjukdom, som behandlats med gentamicin.

Medicinsk forskning
Johan BergeniuSamhällsvetenskaplig forskning
50 000 kr

Blir barnen bemötta som hörselskadade barn eller barn med hörselskada?

Samhällsvetenskaplig forskning
Marie Stighammar-Borg
13 000 kr

Döva och hörselskadade elevers studiesituation i gymnasieskolorna.

Samhällsvetenskaplig forskning
Rolf Beckne
50 000 kr


1996

Hörselrehabilitering av äldre. Hur fungerar hörselvården och vilken är effekten av en optimal intervention.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ulf Rosenhall
25 000 kr

Miljöer för hörselskadade inom äldreomsorgen.

Teknisk forskning
Anette Nyberg Graun
10 000 kr

Nytt mätsystem för mätning av stapendiusreflexens dynamiska beroende av stimulansnivå och frekvens.

Teknisk forskning
Åke Olofsson Björn Hagerman
25 000 kr

Fortsatta jämförelser mellan hörapparat och cochlea implantat.

Teknisk forskning
Eva AgelforSamhällsvetenskaplig forskning
50 000 kr

Döva och hörselskadade elevers studiesituation i gymnasieskolan i Örebro. Analys av studiemisslyckanden.

Samhällsvetenskaplig forskning
Rolf Beckne
50 000 kr

Hörselproblem hos musikstuderande – en inventering av metoder för profylax och behandling av hörselskador hos blivande musiker och musiklärare.

Samhällsvetenskaplig forskning
Stig-Magnus Thorsén
47 040 kr

Psykosocial rehabilitering i hörselvården.

Samhällsvetenskaplig forskning
Anna-Carin Rehman Larsson
50 000 kr

Utveckling av pedagogiska metoder med IBMs Talskärm II.

Samhällsvetenskaplig forskning
Anne-Marie Öster
50 000 kr

Öron och hörselproblem vid Turners syndrom.

Medicinsk forskning
Malou Hultcrantz
25 000 kr

En studie om symtom och livskvalitet hos patienter Med inneröreutlöst yrsel.

Medicinsk forskning
Johan BergeniuSamhällsvetenskaplig forskning
50 000 kr

Döva barns möjlighet att utnyttja taktilt stöd för perception av omgivningsljud, musik och röster.

Teknisk forskning
Gustaf Söderlund
30 000 kr


1995

Interaktion mellan innerörat och mellanörat via de runda och ovala fönstren.

Teknisk forskning
Monica Stenqvist
23 430 kr

Farmakokinetik i innerörat.

Medicinsk forskning
Göran Laurell
38 000 kr

Behov, efterfrågan och tilldelning av hörapparater hos äldre.

Teknisk forskning
Ulf Rosenhall
50 000 kr

Användning av auralisering vid utprovning av hörselhjälpmedel – rumsakustiska simuleringsmetoder.

Teknisk forskning
Medel Kleiner
38 976 kr

Taluppfattning i fluktuerande brus.

Teknisk forskning
Björn Hagerman
66 000 kr

Tvåspråkighet i dövundervisningen.

Samhällsvetenskaplig forskning
Kjell Lundström
30 000 kr

Kvalitetssäkring av det psykoterapeutiska familje-stödet inom hörselvården för barn och ungdom.

Samhällsvetenskaplig forskning
Anne Line Sandberg
55 300 kr

Studier över kalciumjonernas betydelse för uppkomsten av bullerskador.

Medicinsk forskning
Anders Fridberger
26 647 kr

Perceptions- och kognitionspsykologiska aspekter på informationsbearbetning

Samhällsvetenskaplig forskning
Björn Lyxell
86 400 kr

Digital signalbehandling i hörapparater – tillverkning av 16 enheter.

Teknisk forskning
Stig Arlinger
48 000 kr

Fortsatta jämförelser mellan hörapparat och cochlea implantat. Fortsatta studier mellan vuxendövas talförståelse med hörapparat och med implantat i brus.

Teknisk forskning
Eva Agelfors
10 000 kr

Utveckling av pedagogiska metoder med IBMs Talskärm II.

Teknisk forskning
Anna-Marie Öster
92 966 kr

Socialpsykologiskt perspektiv utifrån begreppet enpowerment på kursveckor för hörselskadade i yrkesverksam ålder.

Samhällsvetenskaplig forskning
Lisa Alsen Björneke
14 345 kr


1994

Hörselnedsättning efter bakteriell meningit. Klinisk nivådiagnostik och rehabilitering.

Medicinsk forskning
Svante Hugosson
20 800 kr

Digital signalbehandling i hörapparater.

Teknisk forskning
Stig Arlinger
39 000 kr

Hörselskadade barns motoriska utveckling.

Samhällsvetenskaplig forskning
Kristina Undén Thorsell
20 000 kr


1993

Rehabilitering av bullerskadade män och deras närmaste anhöriga

Samhällsvetenskaplig forskning
Lillemor Hallberg
25 000 kr

Talavläsning som individuell färdighet.

Samhällsvetenskaplig forskning
Björn Lyxell
25 000 kr

Programmerbar hörapparat.

Teknisk forskning
Erik Berninger
19 000 kr

Jämförande studie av två olika typer av automatisk förstärkningsreglering.

Teknisk forskning
Christina Nicklasson
4 000 kr

Göteborgsprofilen dess normvärden och klinisk introduktion.

Teknisk forskning
Anders Ringdahl
20 000 kr

Jämförelser mellan hörapparat och implantat.

Teknisk forskning
Arne Risberg
10 000 kr

Yttre hårceller i cochlean, deras funktionsmekanismer. Möjlig autoimmunitet.

Medicinsk forskning
Leif Järlebark
20 000 kr

Käkledsbesvär som orsak till tinnitus och Meniere.

Medicinsk forskning
Assar Bjorne
15 000 kr

Balans och postural kontroll hos friska patienter med inneröronskador.

Medicinsk forskning
Måns Magnusson
30 000 kr


1992

Upplevda behov och uppfyllda förväntningar vid hörapparatrehabilitering.

Samhällsvetenskaplig forskning
Maud Eriksson–Mangold
35 000 kr

Bok som beskriver den roll hörselhandikappade spelat i ett långsiktigt och brett kulturhistoriskt perspektiv.

Samhällsvetenskaplig forskning
Bo Andersson
50 000 kr

Utrustning för fältförsök med digital hörapparat.

Teknisk forskning
Stig Arlinger
26 000 kr

Innerörats tryckreglerande mekanismer vid förändrat omgivningstryck.

Medicinsk forskning
Björn Carlborg
20 000 kr

Uppkomst av hörselnedsättning vid skador på membrana tectoria.

Medicinsk forskning
Åke Flock
40 000 kr

Teckenspråksanvändning för hörselskadade – neuro-psykologiska och kognitiva aspekter.

Medicinsk forskning
Birgitta Söderfeldt
20 000 kr


1991

Interaktiv video vid avläsning av hörselskadade

Teknisk forskning
Birgit Ossian-Cook
10 000 kr

Simulering av efferenta nerver till innerörat.

Medicinsk forskning
Lou Brundin
10 000 kr

Diotisk ljudpresentation vid hörselskada.

Teknisk forskning
Stig Arlinger
30 000 kr

Stressproteiner i hörselorganet.

Medicinsk forskning
Mats Ulfendahl
25 000 kr

Kininets hörselnedsättande effekt på marsvin.

Medicinsk forskning
Kjell Karlsson
20 000 kr

Jämförande studie av besvärande och icke besvärande patienter med tinnitus.

Samhällsvetenskaplig forskning
Soly Erlandsson
17 400 kr

Hur bullerträning har inverkat på de yttre hörselceller, som normalt bidrar till normal hörsel.

Medicinsk forskning
Barbara Canlon
15 000 kr

Sjukgymnastik vid behandling av spänningsrelaterade problem som tinnitus, spänningshuvudvärk och yrsel.

Samhällsvetenskaplig forskning
Per Lindberg
15 000 kr

Registrering av ändringar i hjärnans blodflöde och elektrofysiologi vid stimulering med brus och talade ord.

Medicinsk forskning
Konrad Konradsson
12 000 kr

Behandling av tinnitus med bettfysiologiska metoder och akupunktur.

Medicinsk forskning
Barbara Rubensson
10 000 kr


1990

Psykologiska och sociala faktorer vid tinnitus.

Samhällsvetenskaplig forskning
Sven G Carlsson
25 000 kr

Johannebergsprojektet H 70 Hörsel.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ulf Rosenhall
25 000 kr

Unga hörselskadades levnadsvillkor, integrering av hörselskadade elever i vanliga klasser.

Samhällsvetenskaplig forskning
Anna-Lena Tvingstedt
25 000 kr

Bullers inverkan på individer med ärftlig hörselnedsättning.

Medicinsk forskning
Barbara Canlon
25 000 kr

Samhällets möte med hörselskadade och döva – en förstudie.

Samhällsvetenskaplig forskning
Malin Åkerström
20 000 kr

Interaktiv video vid avläseträning för hörselskadade

Teknisk forskning
Göran Bredberg
20 000 kr

Rehabiliteringsmodell för yrkesverksamma hörselskadade och vuxendöva – förprojektering

Samhällsvetenskaplig forskning
Tim Arrevik
15 000 kr

Livsvillkoren för monauralt hörande före och efter hörselrehabilitering.

Samhällsvetenskaplig forskning
Henrik Hansson
10 000 kr

Vårdpersonalens förutsättningar att ge stöd och hjälp åt äldre hörselskadade som använder hörapparat.

Samhällsvetenskaplig forskning
Maj-Britt Samuelsson
5 000 kr


1989

Hyperbar syrgasbehandling som adjuvant terapi vid sudden deafness, akut akustisk trauma, morbus Meniere och tinnitusupplevelse vid dessa sjukdomar.

Medicinsk forskning
Gösta Granström
25 000 kr

Förstudie i projektet Arbete eller utslagning. Den hörselskadade och arbetsmiljön.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ann-Christin Gullacksen
18 000 kr

Automatiseringar av mätningar på hörselskadade.

Teknisk forskning
Peder Carlsson
20 000 kr

Diagnostik av funktion och utvärdering av centrala hörselbanor och språkcentra hos barn.

Medicinsk forskning
Inger Uhlén
25 000 kr

Valsande marsvin – en modell för att studera orsaken till hörselnedsättning.

Medicinsk forskning
Barbara Canlon
25 000 kr

Datorstödd MHS-träning.

Teknisk forskning
Martin Dahlquist
15 000 kr

Tal- och teckenspråksutveckling hos hörselskadade och döva förskolebarn.

Samhällsvetenskaplig forskning
Ulla Sande
8 000 kr

Tidigare beviljade anslag


Studier av humana hårcellers regenerationsförmåga

Medicinsk forskning
Helge Rask-Andersen
150 000 kr