Frågor vi driver just nu

Just nu kraftsamlar HRF särskilt kring några prioriterade, intressepolitiska områden. Men det är inte allt. Vårt opinions- och påverkansarbete pågår ständigt, inom olika frågor som är viktiga för hörselskadade.

Under åren 2022–2025 har HRF valt att särskilt prioritera tre intressepolitiska områden:

Som en del av det satsar vi särskilt på att lyfta hörselskadades frågor inför och under valrörelsen.

Ständig beredskap

HRF arbetar även med andra frågor som är viktiga för olika grupper av hörselskadade. Vi bevakar ständigt hörselskadades intressen, i små och stora frågor.

Vi lägger planer, men har hela tiden beredskap att snabbt agera mot brister, för att fånga upp nya möjligheter och för att värna hörselskadades rättigheter.