Om HRF

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Vi välkomnar också närstående, inte minst föräldrar till hörselskadade barn. Läs mer om hörselskadade och HRFs medlemsgrupper.

För full delaktighet och jämlikhet

I dag är vi drygt 21 000 medlemmar i HRF. De flesta är med i någon av våra 170 föreningar, som ingår i 22 regionala distrikt, från norr till söder. Läs mer om HRFs organisation och demokrati.

Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett hörselsmart samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva, på våra villkor. Läs mer om vad HRF vill i våra styrdokument.

Av och för hörselskadade

HRF är inte bara en organisation för hörselskadade. Vi är en organisation av hörselskadade.

Det innebär att allt HRF gör utgår från hörselskadades verklighet och de erfarenheter som finns bland landets 1,5 miljoner hörselskadade.

Genom HRF får hörselskadade en stark röst och kan förändra världen. Tillsammans.

Så förändrar vi världen

I över 100 år har HRF rivit hinder och öppnat dörrar till en bättre framtid för hörselskadade, i Sverige och världen. Med stöd av gedigen kunskap belyser vi behov, påtalar brister, visar möjligheter och föreslår lösningar.

Vårt arbete vilar framför allt på tre ben:

  • Påverka: HRF påverkar politiker och andra beslutsfattare. Vi talar om hur det är – och hur det borde vara. Vi väcker opinion och ger hörselskadade en stark röst i samhällsdebatten.
  • Upplysa: HRF sprider kunskap om hörselskadade i hela samhället. Vi gör undersökningar, klargör sammanhang och visar vägen till förbättringar. Vi tar också initiativ till och stödjer hörselforskningen.
  • Stärka: HRF stödjer och stärker hörselskadade och närstående inom gemenskapen i våra föreningar och distrikt. Vi ger också råd och stöd genom vår rådgivningstjänst Hörsellinjen.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)…