Om Hörselforskningsfonden

Hörselforskningsfonden är Hörselskadades Riksförbunds (HRF) forskningsfond, som delar ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning inom hörselområdet. Fonden drivs som en stiftelse, som instiftades av HRF 1989.

Hörselforskningsfonden är ekonomiskt skild från HRF och har en egen styrelse som beslutar om fondens ekonomi och vilka som beviljas forskningsanslag. I styrelsen ingår ledande forskare inom de aktuella, vetenskapliga discipliner som fonden ger bidrag till samt representanter för Hörselskadades Riksförbund (HRF).