Om Slingkollen

Slingkollen är Hörselskadades Riksförbunds (HRF) satsning på fler och bättre teleslingor (hörslingor) runt om i landet! Genom Slingkollen väcker HRF också opinion för fler teleslingor och ett hörselsmart samhälle!

Vad är Slingkollen?

Slingkollen är ett projekt som innebär att HRFs föreningar går ut och kollar om teleslingorna i olika lokaler fungerar.

Målet: Fler och bättre teleslingor!

Det främsta målet med satsningen Slingkollen är att få fler och bättre teleslingor i allmänna lokaler runt om i landet. Vi vill se till att teleslingor installeras, underhålls och repareras vid behov. En viktig del av Slingkollen är därför att öka kunskapen om tillgänglighet för hörselskadade och väcka opinion för hörselsmarta lösningar.

Slingor i samlingslokaler

Vi tittar framför allt på lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel:

  • fullmäktigesalar
  • kommunala samlingssalar
  • Folkets hus/medborgarhus
  • bibliotek
  • äldreboenden
  • biografer
  • teatrar
  • kyrkor
  • församlingshem.

Vi ger lokalansvariga tips, råd, kritik och beröm!

När aktiva i HRFs föreningar besöker olika lokaler informerar de också om teleslingor och ger råd till lokalansvariga. Till exempel hur man införskaffar teleslingor och råd kring hur man bäst underhåller slingan så att den fungerar när den väl behövs. Det är också viktigt att titta på hur skyltningen om teleslinga ser ut på plats.

Läs mer om teleslingor och varför de är så bra för hörapparatanvändare.