Hörselforskningsfondens styrelse

Hörselforskningsfondens styrelse består av ledamöter från HRF och forskare från de forskningsdiscipliner som fonden ger anslag till; medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning.

Läs mer om Hörselforskningsfonden

Mattias Lundekvam

ordförande Hörselforskningsfonden
mattias.lundekvam@hrf.se

Emil Holmer

ledamot beteendevetenskap
emil.holmer@liu.se

Filip Asp

ledamot teknik
filip.asp@ki.se

Marie-Louise Andersson Barrenäs

ledamot medicin
Marielouise.andersson.barrenas@vll.se

Agneta Österman Lindquist

ledamot HRF
agneta.osterman@hrf.se

Sune Wadenheim

ledamot HRF
sune.wadenheim@hrf.se

Eivor Johansson

ledamot HRF
eivor.i.johansson@hrf.se

Sofie Fredriksson

ersättare beteendevetenskap
sofie.fredriksson@gu.se

Sabine Reinfeldt

ersättare teknik
sabine.reinfeldt@chalmers.se

Åsa Bonnard

ersättare medicin
asa.bonnard@regionstockholm.se

Susanna Ahlström

ersättare HRF
susanna.ahlstrom@hrf.se

Ulf Olsson

ersättare HRF
ulf.Olsson@hrf.se

Lars Lindberg

ersättare HRF
larsmagnusroger@gmail.com