HRF Hörteknik

HRF Hörteknik är ett företag som säljer hörhjälpmedel, telefoner, batterier och andra lösningar via postorder. Bolaget ägs av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

HRF Hörteknik AB säljer hörhjälpmedel, batterier till hörapparater och CI samt telefoner, mobiltillbehör, mötessystem och andra smarta lösningar för ett bekvämare liv.

Försäljningen sker via postorder, framför allt via HRF Hörtekniks webbutik på hrfteknik.se. Företaget ger också ut en katalog, som bland annat distribueras via HRFs medlemstidning Auris.

Bolaget bildades 2001, för att kunna erbjuda ett leverantörsoberoende utbud av hjälpmedel och anpassningar för hörselskadades olika behov, i såväl privatliv som arbetsliv.

Företaget drivs med HRFs värdegrund och ändamålsparagraf som riktmärke. Verksamheten ska ha organisationsnytta och vara till nytta för medlemmarnas och andra hörselskadades behov.

HRF Hörtekniks huvudkontor finns i Kista, Stockholm. Beställda produkter skickas från bolagets lager i Söderhamn.