Rekvirera och redovisa

Rekvirering och redovisning av beviljade anslag från Hörselforskningsfonden.

Ladda ner dokument med Anvisningar för ansökan och redovisning till Hörselforskningsfonden

Du som blivit beviljad anslag 2020 eller senare från Hörselforskningsfonden rekvirerar och redovisar ditt projekt direkt i ansökningssystemet Apply.

Logga in på Apply

Du som blivit beviljad anslag 2019 kan kontakta horselforskningsfonden@hrf.se för anvisningar om rekvisition och redovisning.

Du som blivit beviljad anlag 2018 eller tidigare rekvirerar beviljade anslag på nedanstående rekvisitionsblankett. Rekvisitionsblankett, delredovisning och slutredovisning skickas till: horselforskningsfonden@hrf.se eller

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Hörselforskningsfonden
Box 1068
164 25 Kista

Ladda ned rekvisitionsblankett