Gerda Meyerson
Gerda Meyerson

HRFs historia

Den 23 februari 1921 föddes den organisation som i dag heter Hörselskadades Riksförbund (HRF). Redan från början var vår organisation en drivande kraft för ett mer jämlikt samhälle. Det började med Gerda Meyerson – en aktad och stridbar kvinna, som brann av längtan efter att förbättra villkoren för ”lomhörda”.

Det började med ett upprop i Svenska Dagbladet 1920, där hörselskadade Gerda Meyerson (1866-1929) efterlyste mer intresse för den svåra situationen för människor med nedsatt hörsel. Hon framhöll särskilt de hörselskadade barnens situation.
Och Gerda visste vad hon talade om. Som hörselskadad hade hon själv upplevt det utanförskap och de negativa attityder som artikeln tog upp. Dessutom hade hon lång erfarenhet av socialt arbete, och visste hur utsatta de flesta hörselskadade var – inte minst kvinnor och barn.
Året därpå, den 23 februari 1921, bildades ”Svenska föreningen för dövas väl”, som så småningom blev HRF. Syftet var att hjälpa ”lomhörda och döva” att så långt möjligt bli oberoende av sin nedsatta hörsel.

Lappcentraler
Hörselskadade kvinnor hade svårt att få jobb, Därför startade vår organisation syateljén ”Lappcentralen”. Foto: HRFs arkiv
Sibylla klass 1
Vår organisation startade den första skolan för hörselskadade barn. Här en klass med prinsessan Sibylla, nuvarande kungens mamma, som var förbundets beskyddare.

Från välgörenhet till rättigheter

Dövas Väl ägnade sig först åt välgörenhet, till exempel bidrag till hörhjälpmedel och att hjälpa hörselskadade att få arbete. Men 1947, då organisationen bytte namn till Hörselfrämjandet, hade det blivit en patientorganisation, som startade svensk hörselvård och drev medicinska och tekniska frågor. År 1990 ändrades namnet igen, till Hörselskadades Riksförbund (HRF), och blev då mer av en intressepolitisk organisation, som gjorde undersökningar och ställde krav på delaktighet utifrån ett rättighetsperspektiv.

Många banbrytande framgångar

HRF har uppnått en mängd framgångar inom en rad olika områden under organisationens historia. Vi var först med anpassad skola för hörselskadade barn. Vi startade landets hörselvård. Vi såg till att tinnitus blev en diagnos som togs på allvar. Vi fick landstingen att börja testa hörseln på nyfödda. Vi såg till att teleslingan fick genomslag i Sverige. Vi släppte avslöjande rapporter och fick tusentals rubriker i media. Vi fick regeringen att kräva 100 procent textning i tv. Vi drog igång projekt som gav hörselskadade i Laos ett bättre liv. Vi var med och bidrog till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

För delaktighet och jämlikhet

I dag är HRF en demokratisk intresseorganisation, där hörselskadade arbetar tillsammans för att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle. Ett samhälle där hörselskadades mänskliga rättigheter respekteras och där vi kan vara fullt delaktiga och jämlika medborgare – på våra villkor.

Bok om HRFs historia

Beställ boken om vår historia, som gavs ut 2011:
Från hörselsvag till röststark: Hörselskadades Riksförbund – de första 90 åren