Vår insamling

Som givare kan du känna dig helt trygg när du stödjer Hörselskadades Riksförbund (HRF) med en gåva. Vår insamling sker enligt högt ställda etiska krav.

HRF insamling

En stor del av Hörselskadades Riksförbunds insamling sker genom att våra gåvoförmedlare ringer upp privatpersoner runt om i landet. Har du frågor om insamlingsverksamheten är du välkommen att kontakta vårt insamlingskontor:

HRF Insamling
Box 300
826 26 Söderhamn
besök: Växelgatan 8, Söderhamn
tel: 0270-42 58 10
e-post: insamling@hrf.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har ett så kallat 90-konto – plusgiro och bankgiro. Det innebär att vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti för att insamlingen sker på ett korrekt sätt, att pengarna går till ändamålet och att kostnaderna för insamling inte är oskäligt stora. Insamlingen följer HRFs insamlingspolicy.

HRF är även medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande.

Tryggt givande

När våra gåvoförmedlare tar kontakt via telefon och en person vill stödja oss skickar vi information och inbetalningskort via post. Det här gör att den som vill stödja oss får ett kuvert hem i brevlådan för att i lugn och ro läsa igenom materialet. Vi gör inga slutgiltiga överenskommelser på telefon och skickar aldrig ut fakturor. Det är alltså möjligt att ändra sig.

OBS: Hörselskadades Riksförbund samlar INTE in pengar på gator och torg! Om någon kommer fram på gatan och hävdar att de skramlar för vår organisation stämmer det alltså inte.

Insamling via telefon och brev

Vår insamling sker framför allt via telefon och brevutskick, via autogiro och på webben. Insamlingen sker till HRFs 90-konton:

  • Plusgiro 90 03 14-6, för gåvor utan OCR-märkt inbetalningskort.
  • Plusgiro 90 00 73-8, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.
  • Bankgiro 900-0738.