Vår insamling

Som givare kan du känna dig helt trygg när du stödjer Hörselskadades Riksförbund (HRF) med en gåva. Vår insamling sker enligt högt ställda etiska krav.

HRF insamling

En stor del av Hörselskadades Riksförbunds insamling sker genom att våra gåvoförmedlare ringer upp privatpersoner runt om i landet. Har du frågor om insamlingsverksamheten är du välkommen att kontakta vårt insamlingskontor:

HRF Insamling
Box 300, 826 26 Söderhamn
besök: Växelgatan 12, Söderhamn
tel: 0270-42 58 10
e-post: insamling@hrf.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har ett så kallat 90-konto – plusgiro och bankgiro. Det innebär att vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti för att insamlingen sker på ett korrekt sätt, att pengarna går till ändamålet och att kostnaderna för insamling inte är oskäligt stora. Insamlingen följer HRFs insamlingspolicy.

HRF är även medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande.

Tryggt givande

När våra gåvoförmedlare tar kontakt via telefon och en person vill stödja oss finns det olika sätt att ge och personen väljer själv vilket som passar bäst.

  • Vi skickar information och inbetalningskort via post. Det här gör att den som vill stödja oss får ett kuvert hem i brevlådan för att i lugn och ro läsa igenom materialet. Det är alltså möjligt att ändra sig.
  • Personer kan också i telefonen få en förfrågan från våra gåvoförmedlare att välja att stödja oss via Swish. Då är det till vårt swishnummer 900 07 38.
  • Personer som tackar ja till att bli månadsgivare kan få en förfrågan om att signera digitalt. Då skickas ett sms med en länk till personens mobiltelefon.

OBS: Hörselskadades Riksförbund samlar INTE in pengar på gator och torg! Om någon på gatan hävdar att de skramlar för HRF, så stämmer det inte.

Våra 90-konton

HRF samlar framför allt in via telefon, brevutskick, autogiro och på webben samt via swish. Gåvor kommer in till HRFs 90-konton, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

  • Plusgiro 90 03 14-6, för gåvor utan OCR-märkt inbetalningskort.
  • Plusgiro 90 00 73-8, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.
  • Bankgiro 900-0738.
Kontakta Jenny Höglund vid frågor om vår insamling.
Har du en idé?

Har du en bra idé om hur vi tillsammans kan stärka HRFs arbete för hörselskadade? Välkommen att kontakta Jenny Höglund, enhetschef Insamling och marknad: jenny.hoglund@hrf.se

Ingen skattereduktion för gåvor

Det är tyvärr inte möjligt att få skattereduktion för gåvor till HRF. Har du några frågor om detta, kontakta Jenny Höglund, chef för insamling och marknad: jenny.hoglund@hrf.se