Våra medlemmar berättar

Våra 20 000 medlemmar utgör kärnan i HRF. Tack vare allt detta engagemang kan vi göra skillnad, på såväl lokal som nationell nivå. Tillsammans.
Möt några av HRF eldsjälar, som berättar varför de är medlemmar i HRF och vad medlemskapet betyder för dem.

”I HRF har jag blivit trygg och stark”

En glad kvinna mot en ljus bakgrund
Foto: Peter Knutson

Britt Edoff, 65 år, Nykvarn:

  • Medlem i HRF sedan 2001.
  • Har Menières sjukdom, med hörselnedsättning och tinnitus. Använder cochleaimplantat.
  • Viktigaste skäl till medlemskap: Kunskap och gemenskap.

”Det bästa med HRF är alla fantastiska människor! Som medlem har jag fått nya, hörselskadade vänner, som har hjälpt mig ta kontroll, våga säga till om mina behov och bli trygg och stark som den jag är i dag. Jag har fått mer kunskap, mer självförtroende – och vänner för livet.

Jag har varit medlem i HRF i över 20 år. Det började med att jag blev nyfiken på HRFs tidskrift Auris när jag besökte en hörselmottagning. Jag hade fått Menières sjukdom och ville få mer information om hörselfrågor. Och Auris är verkligen bra! Tack vare att jag är medlem får jag nyheter, tips och insyn i de frågor som HRF driver – frågor som är viktiga för mig och andra hörselskadade.

I dag tillhör jag två av HRF:s cirka 170 föreningar: Södertäljeföreningen och CI-föreningen i Stockholm. Där kan jag prata med andra i samma situation, och lär mig så mycket som jag inte hade kunnat få någon annanstans. Jag får perspektiv på mitt eget liv och får också möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter till andra som inte har kommit lika långt på sin ”hörselresa”. HRF är en mötesplats som fortsätter att inspirera och stärka mig, som person och medmänniska i vardagen.”

Mitt medlemskap ger mig också praktisk nytta. Till exempel kan jag köpa CI-batterier och hjälpmedel till rabatterat pris.


”Jag brinner för våra rättigheter”

En allvarlig man i samtal
Foto: Susanne Walström

Mikael Larsson, 56 år, Kristianstad

  • Medlem i HRF sedan 1972.
  • Har hörselnedsättning. Använder hörapparater.
  • Viktigaste skäl till medlemskap: Delaktighet och möjlighet att påverka samhället.

”För mig är det viktigt att kunna vara med och påverka politiker och andra beslutsfattare. Att tillsammans med andra i HRF driva hörselskadades frågor och arbeta för ett hörselsmart samhälle med bättre villkor. Ja, jag brinner helt enkelt för våra rättigheter.

Men för mig betyder HRF också samhörighet. I HRF känner jag mig aldrig ensam. Här träffar jag likasinnade och känner mig sedd som hörselskadad. Här vet alla hur det är, så om någon hör fel blir det inga dumma ”kommentarer”. Vi ser till att det finns hjälpmedel och text, så att alla kan hänga med i vad som sägs. Alla ska kunna känna sig delaktiga – det är viktigt.

Jag har varit medlem i HRF i nästan hela mitt liv. Min mamma gick med i HRFs föräldraförening på 1970-talet och jag var med i ungdomsklubben för hörselskadade ungdomar. Det betydde jättemycket för mig och min familj. Jag önskar att alla hörselskadade barn och deras föräldrar kunde få den tryggheten.

I dag är jag ordförande i HRF Kristianstad och distriktsordförande i HRF Skåne. I föreningen får jag möjlighet att hjälpa andra med tips och råd – och kanske praktiskt fix med hörapparater och hjälpmedel. Det är roligt att kunna stötta och se till att andra får sin vardag att fungera.

I distriktet arbetar vi bland annat för rätten till hörselvård – att alla ska få den hjälp de behöver utan stora kostnader och utan att behöva vara orolig för att bli lurad. Vi skriver debattartiklar, pratar med politiker och samarbetar med HRF i andra delar av landet. Det är roligt att kunna vara med och göra skillnad.


”Jag är en del av en positiv förändringskraft”

Foto: Peter Engström
Foto: Peter Engström

Paulina Palm, Hudiksvall, 36

  • Medlem sedan 2017
  • Har hörselnedsättning. Använder hörapparater.
  • Viktigaste skäl till medlemskap: Att stödja arbetet för ett hörselsmart samhälle. Att få stöd och råd

För sju år sedan gjorde Paulina äntligen slag i saken och skaffade hörapparater. Det var ett positivt lyft som inspirerade henne att bli medlem i HRF, för att träffa andra i samma situation.

– Jag var med på en träff för yrkesverksamma som HRF ordnade. Det gav nya perspektiv och vänner som jag fortfarande håller kontakt med, berättar hon.

Men snart började Paulina se andra värden i medlemskapet. Allt eftersom hon läste tidningen Auris, följde HRF i sociala medier och fick mer kunskap och information, desto mer växte hennes engagemang för förändring. Bristerna och orättvisorna måste bort!

– Det var DÅ jag insåg storheten med HRF. Jag insåg att det är ju HRF som driver utvecklingen framåt – som driver fram mer textning, bättre hörselvård, bättre villkor i arbetslivet… Ja, allt som är viktigt för mig. Som medlem är jag en del av allt det. En del av arbetet för ett bättre, hörselsmart samhälle. En del av en positiv förändringskraft.

Paulina är särskilt mån om HRFs arbete för mer textning:
– Det borde vara självklart att alla program, filmer och videos textas överallt – i tv, på webben, i sociala medier…. Det är enkelt att ordna, rent tekniskt. Och det är ju så bra för alla!

För Paulina är HRF också en viktig kunskapskälla. Hit vänder hon sig för kunnigt stöd och praktiska råd som underlättar hennes egen vardag.

– I dag är det lika självklart för mig att vara med i HRF som att vara med i facket. Ja, jag ser faktiskt på HRF lite som ett fackförbund för mig som hörselskadad. Som medlem vet jag att HRF tillvaratar mina intressen, driver krav på bättre villkor och ser till att jag får information om mina möjligheter och rättigheter. Jag har HRF i ryggen, helt enkelt.

Medlemskapet har också inneburit att hon har utvecklats som människa, tycker Paulina.

– Jag är mamma och kollega, men har också en identitet som hörselskadad. I HRF känner jag en trygg tillhörighet i något som är större än mig själv. Jag är en del av ”vi hörselskadade”, och det är jätteviktigt för självkänslan.