Alkoholpolicy

Om policyn

Vår trovärdighet som företrädare för Sveriges hörselskadade och vårt förtroende som insamlingsorganisation är beroende av ett ansvarsfullt uppträdande och agerande i alla sammanhang.

Denna alkoholpolicy gäller för förtroendevalda, anställda och andra som representerar Hörselskadades Riksförbund (HRF) på förbundsnivå. Den är även vägledande för HRFs distrikt och föreningar.

Grundregler

  • Hörselskadades Riksförbund (HRF) bjuder inte på alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl.
  • Avsteg från ovanstående grundregel kan endast fattas av förbundsstyrelsen och måste motiveras.
  • Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas i sammanhang där HRF är arrangör, medarrangör eller värd.
  • Restriktivitet med alkoholen ska alltid iakttas, i alla sammanhang.

Sammankomster och representation

  • Vid interna HRF-sammankomster och extern representation är måttlig alkoholförtäring tillåten, om deltagarna själva eller annan part än HRF står för kostnaden, i enlighet med grundregeln ovan.
  • Förtroendevald, anställd och annan person som representerar HRF får inte uppträda påverkad av alkohol i utövandet av sitt uppdrag. Måttlig alkoholförtäring kan tillåtas i anslutning till representation, men då endast vid middagar och liknande – aldrig vid beslutande möten.
  • Alla ska kunna känna sig välkomna och socialt trygga vid sammankomster där HRF är arrangör, medarrangör eller värd. Det innebär att ingen ska behöva känna sig uppmanad att dricka eller ifrågasatt för att hen inte dricker alkohol. Det är också viktigt att ingen känner sig besvärad eller utsatt för att någon annan deltagare är berusad.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 13 juni 2017

Alkoholpolicy (pdf)