Policy för hörseltillgänglighet

Om policyn

Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) anser att alla hörselskadade har rätt att kunna vara delaktiga i samhället. Det är en fråga om respekt för den grundläggande principen om alla människors lika värde.

Som medlemsorganisation lever vi som vi lär. Vi visar respekt för varandras behov av tillgänglighet och strävar efter att vara en förebild i samhället när det gäller
hörseltillgänglighet. Denna policy är ett stöd i vårt arbete för att uppnå full delaktighet vid alla aktiviteter på olika nivåer inom HRF.

Grundprincip

Alla hörselskadade ska ha möjlighet att ta del av information, anföranden, diskussioner och annan kommunikation vid möten och arrangemang som HRFs föreningar, distrikt och förbund är helt eller delvis ansvariga för.

Tillgänglighetskrav vid möten och arrangemang

  • Teleslinga eller motsvarande. Vid möten/arrangemang/aktiviteter inom HRF ska det alltid finnas fungerande teleslinga eller motsvarande. Allt som sägs och allt som spelas upp ska gå ut på teleslingan, både i publiken och på scen eller liknande. Även korta kommentarer, publikfrågor med mera ska alltid yttras i mikrofon.
  • Högtalare. Vid lite större möten ska det alltid finnas högtalare med bra ljudkvalitet, kopplade till samma ljudkällor som teleslingan.
  • God belysning. Alla som talar och tecknar på ett möte/arrangemang ska vara väl belysta, för att underlätta avläsning av tal samt teckenspråk och TSS.
  • God ljudmiljö. Lokaler/platser där HRF anordnar möten och andra arrangemang ska ha god ljudmiljö, utan störande ekon, bakgrundsljud med mera.
  • Skrivtolkning. Vid större möten/arrangemang ska det alltid finnas skrivtolkning. Vi eftersträvar då att skrivtolkningen visas på större skärm/duk, så att den är synlig för alla deltagare. Skrivtolkning ska även finnas i mindre sammanhang, om ljudmiljön är bristfällig.
  • Textning. Om det spelas upp film, videoklipp, ljudfiler eller liknande, med tal och andra betydelsebärande ljud, ska dessa alltid vara textade.

Bokning av tolk

Inför möten/arrangemang i HRF lämnar vi alltid tydliga besked om vad som gäller avseende tillgång till och bokning av:

  • Skrivtolkning
  • Teckenspråkstolkning
  • TSS-tolkning

Vi informerar om vilken typ av tolkning som kommer att finnas, om den enskilde ska föranmäla sitt behov av tolkning till arrangören eller om deltagaren ska boka tolk själv.

Vid föranmält behov tar vi ansvar för att se till att tolk bokas. Vi tar också ansvar för att se till att det finns praktiska förutsättningar för att utföra tolkningen – till exempel adekvat utrymme och belysning.

Informationskrav

Inbjudningar, anslag, annonser, webbsidor och annan information inför möten/arrangemang inom HRF ska upplysa om tillgång till teleslinga, vilken tolkning som erbjuds och annan hörseltillgänglighet.

Sådan information ska även finnas på plats. Det ska dessutom anges om det hör bättre på teleslingan i vissa delar av lokalen samt om skrivtolkning, teckenspråkstolkning och/eller TSS-tolkning syns bäst i vissa delar av lokalen.

Om hörseltillgängligheten brister

I HRF genomför vi inte möten/arrangemang om det saknas fungerande teleslinga eller motsvarande. Om en teleslinga är trasig eller om det hörs påtagliga störningar på teleslingan skjuter vi upp mötet tills felet är avhjälpt. Om felet inte kan åtgärdas eller om teleslinga saknas helt ställer vi in mötet.

Om vi på annat sätt inte kan leva upp till grundprincipen i denna policy på grund av bristande hörseltillgänglighet överväger vi att skjuta upp mötet. Vid möten av större dignitet – till exempel årsmöten – har vi som huvudregel att ställa in om hörseltillgängligheten brister.

Om det uppstår ett tillfälligt fel med teleslinga, skrivtolkning eller motsvarande ska de som talar inte fortsätta förrän felet är avhjälpt.

Annan tillgänglighet

I HRF strävar vi efter att alla ska kunna vara delaktiga i HRFs gemenskap, oavsett funktionsnedsättning. Vi tänker därför på och försöker tillgodose deltagarnas olika behov inför ett möte/arrangemang.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 14 september 2018. Gäller tills vidare.