Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är HRFs högsta beslutande församling mellan kongresserna och leder förbundets verksamhet, med stöd av förbundskansliet. Förbundet bevakar och driver hörselskadades frågor på riksnivå samt samlar och sprider kunskap, samordnar organisationens verksamhet och ger stöd till föreningar och distrikt.


Ulf Olsson, förbundsordförande

Född: 1954
Arbete: Hörselingenjör.
Bakgrund: Civilingenjör. Har i flera år arbetat inom hörselvården, främst med hörteknik.
Hörselskada: Barndomshörselskadad. Använder hörapparater.
HRF-engagemang: Medlem i HRF sedan 1980. Vice förbundsordförande sedan 2021. Förbundsledamot även under åren 1989-1996 och 2004-2012. Styrelseledamot i HfU (numera UH) 1982-1984. Ordförande för HRF Stockholm 1999-2003. Revisor i HRF Stockholm sedan 2018.
Särskilda intresseområden: Funktionshinderpolitiska frågor, abetsmiljö, hörselvård, hörteknik, standardiseringsfrågor, forskning och utveckling, internationella frågor.

e-post: ulf.olsson@hrf.se

Eva Blomquist, vice förbundsordförande

e-post: eva.blomquist@hrf.se

Född: 1952
Bor: Farsta, Stockholm
Arbete: Pensionär.
Bakgrund: Gemmolog (FGA), har tidigare haft guldsmedsaffär. Före detta leg. sjuksköterska.
Hörselskada: Barndomshörselskadad med tinnitus. Använder hörapparater. Har tinnitus.
HRF-engagemang: Medlem sedan 1982. Förbundsstyrelseledamot sedan 2012, vice förbundsordförande sedan 2013.
Särskilda intresseområden: Hörselvården. Hjälpmedel, tolkning och annat som gör skola, arbete och privatliv så bra som möjligt. Organisationsutveckling.

Jonas Sahlberg, förbundskassör

e-post: jonas.sahlberg@hrf.se

Född: 1963
Arbete: Fastighetsförvaltare
Bakgrund: Tidigare företagare i IT-branschen. Certifierad insamlare vid Berghs School of Economics.
Hörselskada: Barndomshörselskadad. Har två cochleaimplantat.
HRF-engagemang: Medlem sedan 2004. Förbundskassör sedan 2016. Distriktsordförande för HRF i Stockholms län
Särskilda intresseområden: Organisationsutveckling

Eivor Johansson, ledamot

e-post: eivor.i.johansson@hrf.se

Född: 1946
Bor: Göteborg/Varberg
Arbete: Pensionär
Bakgrund: Tidigare finanschef, analytiker och controller inom läkemedelsbranschen. Har i dag revisionsuppdrag. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg (ekonomi, juridik).
Hörselskada: Vuxenhörselskadad, använder hörapparater.
HRF-engagemang: Medlem sedan 2010. Förbundsstyrelseledamot sedan 2016. Ledamot i distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland sedan 2012.
Särskilda intresseområden: Ljudmiljöfrågor, ett fungerande arbetsliv för alla hörselskadade och en jämlik och god hörselvård i hela landet.

Susanna Ahlström, ledamot

e-post: susanna.ahlstrom@hrf.se

Född: 1962
Bor: Linköping
Arbete: Verksamhetsutvecklare på Funktionsrätt Östergötland
Bakgrund: Specialpedagog
Hörselskada: Har Menières sjukdom, med bilateral hörselnedsättning och tinnitus. Använder hörapparater.
HRF-engagemang: Medlem sedan 2009. Förbundsstyrelseledamot sedan 2016. Tidigare distriktsordförande för HRF Östergötland.
Särskilda intresseområden: Jämlik hörselvård i hela landet. Menièrefrågor, Tillgänglighet. Allas rätt till en fungerande hörselvardag, oberoende av sysselsättning eller ålder.

Sune Wadenheim, ledamot

e-post: sune.wadenheim@hrf.se

Född: 1948
Arbete: Pensionär
Bakgrund: chef inom telekombranschen, ingenjör
Hörselskada: Vuxenhörselskadad. Använder hörapparater. Har tinnitus.
HRF-engagemang: Medlem sedan 1990. Förbundsstyrelseledamot sedan 2004. Distriktsordförande för HRF Skåne 2012-2014.
Särskilda intresseområden: Hörselvården och skolan. Organisations- och stadgefrågor.

Agneta Österman Lindquist, ledamot

e-post: agneta.osterman@hrf.se

Född: 1957
Arbete: Egenföretagare inom webb, IT-pedagogik, kommunikation, projektledning.
Hörselskada: Barndomshörselskadad. Vuxendöv sedan 35-årsåldern. Har två cochleaimplantat.
HRF-engagemang: Medlem sedan 2002. Förbundsstyrelseledamot sedan 2012. Distriktsordförande Stockholm sedan 2017 samt även under åren 2010-2016. Tidigare styrelseledamot i HRF Nacka-Värmdö.
Särskilda intresseområden: Tillgänglighet. Jämlik och bra hörselvård i hela landet. CI-frågor och tvåspråkighet.

Marie-Louise Andersson, ledamot

e-post: marie.louise.andersson@hrf.se

Född: 1951
Arbete: Pensionär, tidigare fritidspedagog och barn- och ungdomschef/utbildningschef i Malmö stad.
Hörselskada: Barndomshörselskada som utvecklats i vuxen ålder. Har cochleaimplantat och hörapparat.
HRF-engagemang: Medlem sedan 2012. Förbundsstyrelseledamot sedan 2021. Ordförande i HRF Lund sedan 2015.
Särskilda intresseområden: Allas rätt till god hörselvård, medlemsutveckling och skolfrågor.


Stig-Axel Nilsson, ledamot

e-post: stig.axel.nilsson@hrf.se

Född: 1953
Arbete: Pensionär, före detta egen företagare, skogsentreprenör.
Hörselskada: Barndomshörselskadad. Använder hörapparater.
HRF-engagemang: Medlem sedan 1990. Förbundsstyrelseledamot sedan 2021. Kassör i HRF Örnsköldsvik sedan 2001. Kassör i HRF Västernorrland sedan 2011.
Särskilda intresseområden: Bland annat äldrefrågor och äldres tillgång till hörteknik.


Adjungerad från Unga Hörselskadade (UH)

För mer information kontakta kansli@uh.se