Forskningsinstitutet Hörselbron

Forskningsinstitutet Hörselbron AB bedriver forskning, utveckling och kvalitetsutvärdering inom teknisk audiologi och hörselteknik. Verksamheten grundades av Hörselskadades Riksförbund 2011.

Forskningsinstitutet Hörselbron genomför utvecklingsprojekt inom hörselområdet och är tänkt att vara en bro mellan forskning inom teknisk audiologi och hörselskadade användares praktiska verklighet.

Hörselbron hanterar Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, som sedan 2012 är ett nationellt kvalitetsregister inom öron-näsa-hals (ÖNH). Kvalitetsregistret bygger på data från patientenkäter och är ett viktigt verktyg för systematisk utvärdering av hörapparatutprovningar i 18 av landets 21 regioner. Det är en källa till kunskap även för myndigheter, hörselvårdens professioner, forskare och utvecklare.

På uppdrag av HRF har Hörselbron bland annat tagit fram Hörseltestaren, ett digitalt hörseltest på webben.