Prioriterade områden 2022–2025

Under 2022–2025 prioriterar HRF särskilt fyra områden: hörselvård, arbetsliv, textning och hörbarhet samt ett växande HRF.

HRF bedriver ständigt ett aktivt opinions- och påverkansarbete kring en mängd olika frågor. Vi är en stark röst i samhällsdebatten, en drivande intressepolitisk kraft, en aktiv samarbetspartner inom forskning och utveckling. Vi fångar upp nya möjligheter, agerar mot orättvisor, sprider kunskap och gör hörselskadade synliga i samhället.

För att öka genomslaget satsar vi särskilt inom några områden under varje kongressperiod. Prioriterade områden 2022–2025 är:

  • Tillsammans växer vi
  • Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv
  • Hörselvård att lita på
  • Textat, hörbart, demokratiskt

Styrdokumentet Prioriterade områden 2022–2025 anger vad HRF vill uppnå inom dessa områden. Här beskrivs vad förbundet ska arbeta med inom varje område, följt av tips om vad distrikt och föreningar kan göra.

Detta dokument ersätter det tidigare handlingsprogrammet. Det gäller fram till nästa kongress, 2025.

Prioriterade områden 2022–2025 (pdf)