Stödmedlem i HRF

hand som håller fram rött hjärta.

Att vara stödmedlem är ett fint sätt att bidra till HRFs arbete för Sveriges hörselskadade och samtidigt få nyheter och information om vad som händer inom hörselområdet. Det passar till exempel dig som jobbar med hörselfrågor, men inte själv har en hörselskada.

Som stödmedlem i HRF får du tidningen Auris och tillgång till HRFs olika medlemsrabatter och förmåner.

Men som stödmedlem missar du en hel del. Om du istället väljer att bli medlem får du lokal information, kan delta i föreningsaktiviteter och har också rösträtt. Då kan du även ansluta andra i din familj till rabatterad avgift. Läs mer om vad du får som medlem i HRF.

Vad kostar det att vara stödmedlem?

Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 300 kronor per år – 25 kronor i månaden via autogiro. Läs mer om olika sätt att betala medlemsavgiften.