Hörselforskningsfonden

Hörselforskningsfonden instiftades av Hörselskadades Riksförbund (HRF) 1989. Fonden delar ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning, till exempel om hörsel, hörselskador, behandlingar, diagnosmetoder, förbättrad kommunikation, utveckling av hörhjälpmedel och hörselskadades situation i samhället.

Ansök om forskningsanslag!

Ansökningar till Hörselforskningsfonden tas emot varje år mellan den 1 september till och med den 1 oktober.

Det går bra att söka medel till beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning, så länge projekten handlar om hörsel, hörselskador och hörselskadades situation. Varje projekt kan beviljas högst 300 000 kronor.
Läs mer om hur du ansöker om forskningsmedel från Hörselforskningsfonden

Över 1,7 miljoner till hörselforskning

I november 2023 delade Hörselforskningsfonden ut 1,1 miljoner till fyra olika forskningsprojekt.

Stora Hörselpriset

Stora Hörselpriset är det främsta priset inom svensk hörselforskning. Det uppgår till 100 000 kronor och delas ut av Hörselforskningsfonden vart fjärde år, till en eller flera forskare som har gjort ”betydande forskningsarbete inom hörselområdet som direkt eller på sikt kan anses ha stor positiv påverkan på hörselskadades vardag”. Läs mer om Stora Hörselpriset.

Så här ansöker du om medel från Hörselforskningsfonden