Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Vi i HRF vill att fler hörselskadade ska få ett långt och
utvecklande arbetsliv i full delaktighet. Ett hörselsmart
arbetsliv är ett hållbart arbetsliv, som förebygger ohälsa och
är till gagn för både individ och samhälle.

Vi ska därför arbeta för att hörselskadade får rätt förutsättningar för att stärka sin kompetens, prestera, göra karriär och må bra på jobbet. Rätt förutsättningar för att kunna komma in på arbetsmarknaden, byta jobb och stanna kvar i arbete under hela sitt yrkesverksamma liv.

Det innebär bland annat tillgång till personliga arbetshjälpmedel samt hörselsmarta arbetsplatser, med tillgänglig arbetsmiljö, kunskap om behov och inkluderande arbetsklimat.

Genom att utveckla vårt samarbete med olika aktörer inom arbetslivet – till exempel arbetsgivare, fackförbund, myndigheter, företagshälsovård, politiker och andra nyckelpersoner – ska vi öka antalet hörselsmarta arbetsplatser och göra hörselfrågorna till en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi ska även stärka enskilda hörselskadade med hörselsmart kunskap. En del av det är att synliggöra hörselskadade arbetstagare i bland annat media, för att på så sätt nå fler med råd och stöd, få fler att ta tag i sin hörselsituation samt
motverka stigmatisering.