Intressepolitiskt program

HRFs intressepolitiska program beskriver HRFs lång­siktiga ställningstaganden inom sex områden som vi anser vara viktiga för att uppnå full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade.

HRFs främsta ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen. Tillsammans visar vi vägen till ett hörselsmart samhälle, där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Det gör vi genom att upplysa om behov och rättigheter, påtala brister, lyfta fram möjligheter och föreslå lösningar. Vi talar om hur det är – och hur det borde vara. Vi påverkar, väcker opinion, sprider välunderbyggd kunskap och uppmärksammar de erfarenheter som finns bland hörselskadade runt om i landet. Vi gör hörselskadades röst hörd i samhällsdebatten.

Det är detta vi kallar intressepolitik.

Sex målområden

HRFs intressepolitiska program är vägledande för hela organisationen – förbund, distrikt och föreningar – och utgör en viktig grund för våra prioriteringar, ställningstaganden och påverkansarbete.

Programmet ger en övergripande beskrivning av HRFs syn på behov och brister inom sex samhällsområden:

  • Hörselvård
  • Hörselsmart utformning
  • Utbildning
  • Arbetsliv
  • Vård, omsorg och trygghet
  • Kunskap, forskning och utveckling

Det intressepolitiska programmet antogs av kongressen 2021 och gäller tills en framtida HRF-kongress beslutar annat.

Kongressen 2021 antog även Prioriterade områden 2022–2025, där tre av fyra områden utgår från det intressepolitiska programmet.

Intressepolitiskt program (pdf)