Organisationsprogram

HRFs organisationsprogram visar vägen till den organisation HRF vill och kan vara. Här beskrivs målen för vårt gemensamma arbete med att utveckla ett starkt, relevant och växande HRF.

HRFs organisationsprogram beskriver HRFs långsiktiga utvecklingsmål inom fyra områden. Det är visionärt och tänkt att både inspirera och vara ett stöd i utvecklingsarbetet inom föreningar, distrikt och förbund.

De fyra utvecklingsområden som beskrivs i organisationsprogrammet är:

  • En växande kraft
  • Hörselsmart i hela landet
  • Synlig och aktuell
  • Engagemang i rörelse

Grunden för programmet är HRFs roll som hörselskadades egen intresseorganisation – ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. En demokratisk folkrörelse som utgår från medlemmarna och vårt stadgade ändamål: ”att tillvarata hörselskadades intressen”.

Organisationsprogrammet handlar om hur HRF kan växa, ta tillvara engagemang samt vara en samlande och drivande kraft för alla med hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières sjukdom samt föräldrar till hörselskadade barn och andra närstående – i hela landet.

Organisationsprogrammet antogs av kongressen 2021 och är det första av sitt slag. Det gäller tills vidare.

HRFs organisationsprogram (pdf)