Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål på organisationen är viktiga för att vi ska kunna förbättra HRFs verksamhet och arbetssätt.

I första hand vill vi att du lämnar ditt klagomål till berörd avdelning/personal. Du kan också skicka brev, ringa eller mejla HRFs växel.

Vi svarar snarast möjligt, dock senast inom 15 arbetsdagar.

Vill du anmäla allvarliga oegentligheter?

Genom HRFs visselblåsarfunktion kan du anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden hos HRF.