Female home caregiver talking with senior woman, sitting in living room and listening to her carefully.

Utbildning i hörselkunskap

Välkommen till Hörselskadades Riksförbunds (HRF) utbildning i hörselkunskap. Utbildningen riktar sig till både blivande syn- och hörselinstruktörer och annan personal som möter hörselskadade i sitt arbete.

Förstärk hörselkompetensen inom er verksamhet

Syftet med utbildningen är att ge personal, som möter hörselskadade personer, fördjupad kunskap om hörselskador, hörselskadades behov samt hantering av hörapparater och andra hörhjälpmedel.

En utbildning som passar många

Utbildningen riktar sig främst till dig som har en tjänst, eller ska påbörja en tjänst som syn– och hörselinstruktör, på kommunal nivå. I mån av plats är utbildningen även öppen för dig som på andra sätt arbetar professionellt med hörselskadade, exempelvis inom äldreomsorgen.

Alla som har deltagit på utbildningsträffarna samt lämnat in hemuppgifter får ett intyg som hörselinstruktör, utfärdat av HRF.

För att arbeta som syn – och hörselinstruktör behöver du gå en motsvarade utbildning i synkunskap som arrangeras av Iris Förvaltning.
För vidare information om utbildningen i synkunskap, kontakta Karin Hjalmarson per e-post: karin.hjalmarson@irisforvaltning.se.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger bred och praktisk kunskap om hörselfrågor, bland annat om olika hörselskador, metoder och strategier för kommunikation och delaktighet, praktisk användning av hörapparater, hörhjälpmedel och andra hörselsmarta lösningar, kartläggning av individuella behov samt hörselvårdens verksamhet och andra stödfunktioner för hörselskadade.

Vi går bland annat igenom:

  • Örats funktion, olika typer av hörselskador och konsekvenser av en hörselskada.
  • Hörselskadades behov samt bemötande av hörselskadade.
  • Hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel av olika slag.
  • Metoder och anpassningar som underlättar kommunikation och delaktighet.
  • Teknik och delaktighet för hörselskadade.
  • Hörselvårdens organisation och andra stödfunktioner för hörselskadade.
  • Verktyg för att utbilda personal som möter hörselskadade i sitt arbete.

Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska moment för att bland annat lära sig hantera hörapparater och hörhjälpmedel i olika situationer.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar cirka fyra veckors heltidsstudier under april–juni. Där ingår en digital träff och en fysisk träff som är fyra dagar vardera samt en avslutande digital träff som pågår under en dag i syfte att redovisa hemuppgifter.

Mellan utbildningsträffarna kommer deltagarna att arbeta individuellt med hemuppgifter som motsvarar cirka två veckors heltidsstudier.

Tid och plats

Utbildningen pågår under perioden 25 april–16 juni
Utbildningen inleds med en digital träff den 25 april–28 april
Den andra träffen genomförs fysiskt på HRFs förbundskansli i Stockholm den 30 maj–2 juni
Utbildningen avslutas med en digital träff den 16 juni

Praktisk information

Avgift: 24 000 kronor, exklusive moms
I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch och fika vid den fysiska träffen.

Anmälan
Anmäl dig till utbildningen här

Sista anmälningsdag: 25 mars

Frågor eller funderingar?
Kontakta utbildningssamordnare Sara Bryntse per telefon eller epost
Telefon: 070 147 78 94.
E-post: sara.bryntse@hrf.se

Fakturering av utbildningsavgiften sker efter sista anmälningsdag om inte andra önskemål finns.

Om utbildningen blir inställd återbetalas avgiften i sin helhet. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften i sin helhet, vid uppvisande av läkarintyg, ända fram till utbildningens start.

Hämta blad med inbjudan till utbildningen som PDF

Covid-19

HRF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19. Utbildningen kan bli inställd eller uppskjuten om vi bedömer att det är nödvändigt utifrån rådande pandemisituation. Vid händelse av inställd kurs återbetalas avgiften.