Utbildning i hörselkunskap

Välkommen till Hörselskadades Riksförbunds (HRF) utbildning i hörselkunskap, våren 2023. Utbildningen riktar sig till både blivande syn- och hörselinstruktörer och annan personal som möter hörselskadade i sitt arbete. Sista anmälningsdag är den 3 februari.

Förstärk hörselkompetensen inom er verksamhet

Hörselskadades Riksförbund, HRF, arrangerar en utbildning i Hörselkunskap i syfte att ge personal som möter hörselskadade personer i sitt arbete fördjupad kunskap om hörselskador, hörselskadades behov samt praktisk hantering av hörapparater och andra hörhjälpmedel.

En utbildning som passar många

Utbildningen riktar sig främst till dig som har en tjänst, eller ska påbörja en tjänst, som syn– och hörselinstruktör på kommunal nivå. I mån av plats vänder sig utbildningen även till dig som på andra sätt arbetar professionellt med hörselskadade, exempelvis inom äldreomsorgen. 

Alla som har deltagit på utbildningsträffar samt lämnat in skriftliga hemarbetsarbetsuppgifter får ett intyg som hörselinstruktör, utfärdat av HRF.

För att arbeta som syn – och hörselinstruktör behöver du gå en motsvarade utbildning i synkunskap som arrangeras av Iris Förvaltning. För vidare information om utbildningen i synkunskap kontakta Karin Hjalmarson per epost:  karin.hjalmarson@irisforvaltning.se

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger bred och praktisk kunskap om hörselfrågor, bland annat om olika hörselskador, metoder och strategier för kommunikation och delaktighet, praktisk användning av hörapparater, hörhjälpmedel och andra hörselsmarta lösningar, kartläggning av individuella behov samt hörselvårdens verksamhet och andra stödfunktioner för hörselskadade.

Vi går bland annat igenom:

  • Örats funktion och olika typer av hörselskador
  • Hörsel och kognition
  • Konsekvenser av en hörselskada och bemötande
  • Hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel av olika slag
  • Metoder och anpassningar som underlättar kommunikation och delaktighet
  • Hörselvårdens organisation
  • Digital teknik och tillgänglighet
  • Verktyg för att utbilda personal som möter hörselskadade i sitt arbete

Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska moment för att bland annat lära sig hantera hörapparater och hörhjälpmedel i olika situationer

Utbildningens upplägg

Utbildningen motsvarar fyra veckors heltidsstudier under mars och april. Utbildningen omfattar tre obligatoriska utbildningsträffar samt självständigt arbete med hemarbetsuppgifter.

Utbildningsträffarna består av en digital träff och en fysisk träff om fyra dagar vardera samt en avslutande digital träff under en heldag i syfte att redovisa hemarbetsuppgifter.

Frågor eller funderingar? Undrar du över framtida utbildningstillfällen?Kontakta Sara Bryntse per telefon eller e-post:

Telefon: 070 147 78 94
E-post: Sara.bryntse@hrf.se

Tid och plats

Utbildningen pågår under perioden 6 mars till 25 april 2023.

Utbildningen inleds med digitala träffar 6–9 mars.

Träff 2 genomförs fysiskt på Hörselskadades Riksförbunds förbundskansli i Kista, 27–30 mars.

Utbildningen avslutas med en digital träff den 25 april.

Praktisk information

Avgift: 26. 500 exkl moms

I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch och fika vid en fysisk träff.

Sista anmälningsdag: 3 februari

Fakturering av utbildningen sker efter sista anmälningsdag om inte andra önskemål finns.

Om utbildningen blir inställd återbetalas avgiften i sin helhet. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften i sin helhet, vid uppvisande av läkarintyg, ända fram till utbildningens start.