Utbildning i hörselkunskap

Hösten 2024 återkommer HRFs populära utbildning i hörselkunskap. Praktiskt, viktigt och inspirerande, för både blivande syn- och hörselinstruktörer och annan personal som möter hörselskadade i sitt arbete.

Förstärk hörselkompetensen inom er verksamhet

Utbildning i hörselkunskap arrangeras av Hörselskadades Riksförbund (HRF) och ger fördjupad kunskap om hörselskador, hörselskadades behov samt praktisk hantering av hörapparater och andra hörhjälpmedel.

Perfekt för alla som möter hörselskadade i sitt arbete. Perfekt för de flesta verksamheter inom vård, omsorg och service.

En utbildning som passar många

Utbildningen riktar sig främst till dig som ska bli eller redan arbetar som syn- och hörselinstruktör på kommunal nivå. I mån av plats vänder sig utbildningen även till dig som på andra sätt arbetar professionellt med hörselskadade, exempelvis inom äldreomsorgen. 

Alla som har deltagit på utbildningsträffar samt lämnat in skriftliga hemarbetsarbetsuppgifter får ett intyg som hörselinstruktör, utfärdat av HRF.

För att arbeta som syn- och hörselinstruktör behöver du gå en motsvarade utbildning i synkunskap som arrangeras av Iris Förvaltning. För vidare information om utbildningen i synkunskap kontakta Karin Hjalmarson per epost:  karin.hjalmarson@irisforvaltning.se

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger bred och praktisk kunskap om hörselfrågor, bland annat om olika hörselskador, metoder och strategier för kommunikation och delaktighet, praktisk användning av hörapparater, hörhjälpmedel och andra hörselsmarta lösningar, kartläggning av individuella behov samt hörselvårdens verksamhet och andra stödfunktioner för hörselskadade.

Vi går bland annat igenom:

 • Örats funktion och olika typer av hörselskador
 • Hörsel och kognition
 • Konsekvenser av en hörselskada och bemötande
 • Hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel av olika slag
 • Metoder och anpassningar som underlättar kommunikation och delaktighet
 • Hörselvårdens organisation
 • Digital teknik och tillgänglighet
 • Verktyg för att utbilda personal som möter hörselskadade i sitt arbete

Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska moment för att bland annat lära sig hantera hörapparater och hörhjälpmedel i olika situationer

Utbildningens upplägg

Utbildningen motsvarar fyra veckors heltidsstudier och genomförs hösten 2024, under september–november. Utbildningen omfattar även hemarbetsuppgifter, som utförs självständigt.

Tidplan och avgift

 • Vecka 39: Digital utbildningsvecka, på distans.
 • Vecka 45: Fysisk utbildningsvecka i HRFs hörselsmarta, tillgängliga lokaler i Kista, Stockholm.
 • Vecka 48: Uppföljningsträff med redovisning av hemarbetsuppgifter.
 • Sista anmälningsdag: 23 augusti 2024
 • Kursavgift: 26 500 exkl. moms
  Kursavgiften faktureras först efter sista anmälningsdatum.
  Vid sjukdom återbetalas kursavgiften i sin helhet, vid uppvisande av läkarintyg, ända fram till utbildningens start. Om utbildningen blir inställd återbetalas avgiften i sin helhet.

Frågor eller funderingar? Undrar du över framtida utbildningstillfällen?Kontakta HRFs ombudsman Sara Bryntse per telefon eller e-post:

Telefon: 070–147 78 94
E-post: sara.bryntse@hrf.se