Textat, hörbart, demokratiskt

Vi i HRF vill att audiovisuella medietjänster ska bli tillgängliga för hörselskadade. Det är en grundläggande,
demokratisk princip att alla som lever i ett samhälle ska
kunna ta del av det offentliga samtalet.

Därför ska HRF påverka och väcka opinion för lagstiftning och andra regleringar som kräver att medietjänster med ljud och bild är textade och har god hörbarhet – oavsett kanal och plattform.

Vi ska även verka för att övriga kommersiella, ideella och offentliga aktörer textar audiovisuellt material på webben, i sociala medier och i andra sammanhang, genom att upplysa, uppmuntra och synliggöra hörselskadades behov.

Vår organisation ska visa vägen till tillgänglighet i det nya, audiovisuella medielandskapet. Det gör vi bland annat genom att själva ta fram, dela och visa audiovisuellt material med textning och god hörbarhet.

Vi välkomnar digitaliseringen i samhället genom att fånga upp och lyfta fram de möjligheter som denna utveckling innebär för att öka hörselskadades delaktighet.