Hörselsmart EU-val 2024

En av fem väljare har en hörselskada – och stängs just nu ute från delar av debatten inför EU-valet 9 juni.
Satsa på en hörselsmart valrörelse, uppmanar Hörselskadades Riksförbund. Ge Sverige textning, teleslingor – och riktig demokrati.

Över 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. Det handlar om ungefär var femte vuxen.

Trots det är det inte självklart att det finns textning, teleslingor, tolkning och annan tillgänglighet i EU-valrörelsen 2024. Valdebatten är inte fullt tillgänglig för hörselskadade.

Om var femte väljare har svårt att ta del av valrörelsen, har vi då riktig demokrati?

Därför uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF) partier, politiker, opinionsbildare och mass­media att se till att vi får en tillgänglig, hörselsmart EU-val­rörelse – öppen för alla, oavsett hur vi hör.

Ytterst är det en fråga om respekt för allas lika värde. En fråga om medborgerliga ­rättigheter och ­demokrati. För om var femte väljare har svårt att ta del av ­vad som sägs under val­rörelsen – har vi då riktig ­demokrati?

Att svensk politik hörs för dåligt, det drabbar inte bara hörselskadade. Det innebär också att partier, politiker och opinionsbildare inte når ut med sitt budskap till alla. De riskerar att missa över 700 000 hörselskadade i yrkesverksam ålder (18–65 år) och nästan 800 000 pensionärer.

Och vilket parti har råd att vända ryggen åt en av fem väljare?

Checklista för hörselsmart val

En hörselsmart valrörelse innebär textning av alla videos, teleslinga i vid valmöten med mera, skrivtolkning eller autotextning på både fysiska och digitala möten samt god hörbarhet i alla sammanhang.

Det är enkelt att fixa: Kolla in HRFs Checklista med tips för en hörselsmart valrörelse, med praktiska tips och bra länkar.

Så kan du själv göra en insats för vår demokrati

Tips till enskilda på enkla sätt att påverka för en mer hörselsmart valrörelse, med textning, teleslingor och annan tillgänglighet.

FN kräver tillgänglig valrörelse…

Att kunna ta del av valrörelsen och valmaterial är en FN-skyddad rättighet. Alla som har en funktionsnedsättning ­ska ”effektivt och fullständigt” kunna ”delta i det ­politiska och ­offentliga livet på samma villkor som andra”, enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29.

…och det gör även svensk lag

Flera svenska lagar och regelverk ställer krav på tillgänglighet.

Diskrimineringslagen slår fast att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver bland annat att offentliga aktörer textar video. Krav på teleslinga ställs i plan- och bygglagen/ Boverkets byggregler och Lagen om enkelt avhjälpta hinder.

Fråga HRF!

Vill du veta mer om tillgänglighet för hörselskadade? Hör av dig till oss i Hörselskadades Riksförbund (HRF)!

HRF finns i hela landet, i nästan 170 föreningar och 22 regionala distrikt. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Distrikt och föreningar.

Du är förstås också välkommen att kontakta våra hörselrådgivare på Hörsellinjen.