Samtalsledarutbildning för ”Bli vän med dina hörapparater”

Vill du bidra till att stärka andra hörselskadade att växa och bli starka, synliga och hörselsmarta? Är du kanske vår nya samtalsledare?

Vi i HRF vill stärka hörselskadade att vara öppna med sin hörselnedsättning, våga hävda sina rättigheter och förverkliga sig själva, på sina villkor. I HRF får hörselskadade möjlighet att utbyta erfarenheter, tips och råd med andra i samma situation. I den gemensamma kunskapen växer hörselsmart kompetens och självförtroende fram där vi stärker hörselskadade, både som individer och som grupp i samhället.

HRF, det är vi. Tillsammans är vi 20 000 medlemmar. Men vi har en utmaning. Vi behöver fler som vill leda verksamhet inom HRF som ger möjlighet till gemenskap och erfarenhetsutbyte

Med inspiration från HRF Borlänge och HRF Uppsala har förbundet tagit fram ett enkelt koncept för samtalsträffar: ”Bli vän med dina hörapparater”. Här får HRFs medlemmar ett tillfälle att växa tillsammans genom utbyte av kunskap, erfarenheter, tips och råd. Dessutom får föreningar en fin möjlighet att utveckla sitt medlemserbjudande.

Utbildning för samtalsledare

Den 12–13 oktober 2024 arrangerar HRF en utbildning till samtalsledare för konceptet ”Bli vän med dina hörapparater”. Samtalskonceptet består av fem träffar där ni i en grupp pratar om hörselsmarta strategier, tillgänglighet och utbyter tips och råd om hörapparater och hörhjälpmedel i olika situationer. 

På utbildningen får du veta mer om konceptet. Du får även hörselkunskap, inspiration, tips och råd och möjlighet att nätverka med andra HRFare. Det blir nyttiga fakta, goda råd och kreativa övningar – och förhoppningsvis också ett och annat skratt.

I utbildningsprogrammet ingår:

 • presentation av konceptet
 • kunskapspass: 
  hörseltillgängliga möten, att höra hörselskadat, att leva med hörselnedsättning, att bli vän med sina hörapparater
 • diskussion kring rollen som samtalsledare
 • tips och råd kring marknadsföring
 • tips och råd kring medlemsrekrytering
 • inspiration från andra samtalsledare
 • gruppdiskussioner

Praktisk information

 • 12–13 oktober. Exakta tiderkommer senare
 • Utbildningen äger rum på HRFs förbundskansli på Isafjordsgatan 30 B i Kista
 • Antal platser: 35 – vid många anmälningar kommer det ske ett urval utifrån deltagarnas motivering samt fördelning i landet.
 • Har du frågor, vänd dig till sarah.guhne@hrf.se
 • Anmäl dig till utbildningen här