Bildskärm med textremsor.

Anmäl brist på textning!

HRF uppmanar alla att anmäla när det saknas textning på offentliga webbplatser. Så här enkelt är det:


1: Anmäl på den bristfälliga webbplatsen:

Kontakta i första hand den aktör som du anser inte lever upp till kravet på textning på offentliga webbplatser. Det gör du via den tillgänglighetsredogörelse som varje aktör ska ha publicerat på sin webbplats. Det måste finnas någon form av kommentarsfunktion på varje offentlig webb, där besökare kan påtala tillgänglighetsbrister. Det ska också finnas ett ”tillgänglighetsutlåtande”, där den aktuella aktören anger om det finns innehåll som inte har kunnat göras tillgängligt och anledningen till det.
En anmälan kan formuleras väldigt enkelt, till exempel:
”Hej, Jag har noterat att filmen xx på er webbplats xx saknar textning (xx-datum). Detta strider mot webbtillgänglighetsdirektivets föreskrifter för tillgängliga webbplatser och måste åtgärdas snarast.
Vänliga hälsningar,”

2: Anmäl till myndigheten DIGG:
Om du inte får kontakt med aktören eller om aktören inte genast ordnar textning, kan du skicka in en anmälan till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.
DIGG har tillsynsansvar i Sverige för att webbdirektivet uppfylls. Hit kan du anmäla:

 • bristande webbtillgänglighet (till exempel att textning saknas)
 • bristande tillgänglighetsredogörelse (till exempel att textnings saknas, men det nämns inte i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse)
 • att du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det (till exempel att du har begärt att ta del av en video med textning)
 • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning (till exempel att det står i tillgänglighetsredogörelsen att textning saknas och att det beror på att aktören anser att textning är oskäligt betungande) 

Det enklaste är att skicka in din anmälan via ett formulär på DIGGs webbplats.
Du kan även anmäla via post, e-post eller telefon, till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 851 02 Sundsvall, e-post: info@digg.se, telefon: 0771-11 44 00.

 • Anmälan till DIGG ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:
  – Vilken offentlig aktör anmälan avser.
  – Beskrivning av på vilket sätt webbplatsen brister i tillgänglighet.
  – Webbadress till sidan eller en beskrivning av hur myndigheten kan ”återskapa problemet” (se bristen som anmäls).
 • I anmälan till DIGG kan du även lämna andra, frivilliga uppgifter, som kan vara relevanta. Till exempel:
  …om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilka hjälpmedel det i så fall är.
  …vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.