Automatisk textning i Teams

Genom att använda automatiska undertexter i ett möte i Teams gör du mötet mer tillgängligt för alla. Det är enkelt att aktivera och deltagarna i mötet kan själva välja om de vill ha textning eller inte.

Tänk på:

  • Tala tydligt, i lugn takt och direkt in i mikrofonen. När avståndet från mikrofonen ökar kan undertexterna bli mindre exakta.
  • Undvik omgivningsljud.
  • Tala en i taget.
  • I undertexterna anges vem som säger vad. Om någon vill vara anonym finns möjlighet att dölja sin identitet, men det måste göras innan personen går in mötet. För mer information, se Microsofts webbsida.

TUTORIAL: automatisk direkttextning i Teams

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

MANUAL:
Så här aktiverar du automatisk direkttextning i Teams

  1. Öppna mötet och klicka på alternativet “Mer” i menyraden. Klicka därefter på “Språk och tal” och välj “Aktivera liveundertexter”.
  2. Du kommer nu se ett fält i bilden, där undertexterna visas. Till höger om textningen kan du ange vilket språk du talar När du ändrar språk, så ändras det för samtliga i mötet.

Ska ni lägga upp mötet på webben i efterhand?
Tänk i så fall på att Teams inte sparar textningen. Ni kan i stället lägga till textning efter mötet, med hjälp av till exempel textamig.se (se manual).