Hörseltestaren

Under kaffepausen, i skogen eller hemma i köket. Med gör-det-själv-testet ”Hörseltestaren” från HRF kan du testa hörseln nästan varsomhelst och närsomhelst – på webben. Snabbt, enkelt, hörselsmart.

Hörseltestaren – HRFs gör-det-själv-test

HRFs Hörseltestaren är ett gör-det-själv-test, utvecklat av forskare vid Forskningsinstitutet Hörselbron. Det mäter din förmåga att uppfatta tal i brus och ger dig en indikation på om du hör normalt eller sämre än normalt, och om det är dags att kontakta hörselvården eller öronläkare för en hörselundersökning. Det kan bli första steget mot en bättre tillvaro!

Viktigt att testa hörseln regelbundet

Har du svårt att höra ibland? Klagar familjen på att du har tv:n på för högt? Eller har du kanske en anhörig som har börjat höra dåligt?
Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt. Därför är det viktigt att testa hörseln regelbundet. Genom tidig upptäckt kan fler få den hörselvård de behöver så tidigt som möjligt, vilket förebygger ohälsa.
Men tyvärr dröjer många alldeles för länge med att ta kontakt med hörselvården. Det är vanligt att under flera år försöka ignorera, dölja eller bagatellisera hörselproblem – och det innebär en allvarlig hälsorisk. Att under lång tid slita med att höra kan vara mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Om vi inte söker hjälp kan sådan ”hörselstress” leda till allvarliga hälsoproblem, till exempel trötthet, huvudvärk, ökade tinnitusbesvär och andra stressymptom.
Därför arbetar HRF för att samhällets krav ska skärpas, så att fler erbjuds regelbundna hörseltester – inte minst arbetstagare, äldre samt nyanlända. HRF arbetar också med att bekämpa negativa attityder som hindrar hörselskadade från att söka hjälp i tid.