Om skolans ljudmiljö

Ljudmiljön har avgörande betydelse för inlärning. Ändå är hörbarheten alarmerande dålig i många av Sveriges skolor. Vad kan göras åt det? Hur går det till? Och vad kostar det? Se svaren i videos nedan, från kunskapsdagen ”Bra ljudmiljö ger resultat”.

Arrangörer

Kunskapsdagen ”Bra ljudmiljö ger resultat: En ljudmiljö för bättre lärande” anordnades 2016 av Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Presentationer
Ta del av de medverkandes presentationer från kunskapsdagen om skolans ljudmiljö (2016): Presentationerna hittar du här.

Titta på expertråden från kunskapsdagen
Ta del av filmer från kunskapsdagen om skolans ljudmiljö: Filmerna visas med svensk undertext här.


ljudmiljo_skola_03.preview

Kunskapsdagen ”Bra ljudmiljö ger resultat: En ljudmiljö för bättre lärande” riktade sig till personer som arbetar i skolan, till exempel lärare, rektorer, andra skolledare, specialpedagoger och personal inom elevhälsan.

Det finns ett tydligt samband mellan ljudmiljö och lärande. I dålig ljudmiljö störs vår koncentration och större delen av våra kognitiva resurser går åt till att försöka uppfatta vad som sägs. Vi får minimalt kvar till att bearbeta och minnas – till inlärning. Varje skola borde därför vara utformad för bästa möjliga taluppfattbarhet. Men så är det inte. Ljudmiljön på de flesta skolor ligger inte i närheten av vad som ger bra förutsättningar för lärande.

Varför är det viktigt med god ljudmiljö i skolan? Läs svaren från ledande ljudforskare och experter

En ljudmiljö för bättre lärande

Moderator: Ante Runnqvist, skolutvecklare

 • Bra ljudmiljö – nödvändigt för vissa, men bra för alla
  Att uppfatta tal i klassrum. Det generella perspektivet och de särskilda behoven hos elever med hörselnedsättning, svenska som andraspråk, synnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  Peter Nordqvist, teknisk doktor, Forskningsinstitutet Hörselbron, Kungliga Tekniska Högskolan
  Sara Backström Lindberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  Linda Petersson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Förutsättningar för språkutveckling och lärande i bullriga miljöer
  Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, Lunds universitet
  Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin, Göteborgs universitet
 • Att höra – minnas – lära
  Om ljud, buller och inlärning
  Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle
 • Situationen i skolorna i dag
  Arbetsmiljöverkets granskning av skolorna
  HODA – Specialpedagogiska skolmyndighetens närstudie av 63 skolor
  Jonas Christensson, konceptutvecklare, ljudskolan.se, Saint-Gobain Ecophon AB
 • Värdet av en bra ljudmiljö
  Svante Granqvist, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Professionens kommentarer
  Robert Fahlgren, vice förbundsordförande, Lärarförbundet
  Svante Tideman, vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
  Julia Lindh, förbundsordförande, Sveriges Elevråd (SVEA)
 • Så jobbar vi med ljudmiljön
  Ina Angel, förskolechef, Båstad
  Sofia Johansson, SISAB, Stockholm
 • Så går vi vidare
  Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  Hörselskadades Riksförbund (HRF)

PROGRAM (uppdaterat 2016-11-02)