Expertråd om ljudmiljö i skolan

Arrangörer

Kunskapsdagen anordnades av Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Vill du veta mer om ljudmiljöns betydelse i skolan? Nedan kan du se textade filmer med föredrag från kunskapsdagen ”Bra ljudmiljö ger resultat”.

Ljudmiljön har avgörande betydelse för inlärning. Ändå är hörbarheten alarmerande i många av Sveriges skolor alarmerande dålig. Vad kan göras åt det? Hur går det till? Och vad kostar det? Ta del av svaren från kunskapsdagen om skolans ljudmiljö, som arrangerades den 11 november 2016.

Mer om kunskapsdagen
Information, program med mera hittar du här. 

Presentationer
De medverkandes presentationer hittar du här.

Titta på expertråden, med valbar undertext


Varför en dag om skolans ljudmiljö?

Greger Bååth, generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)


Förutsättningar för språkutveckling och lärande i bullriga miljöer

Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, Lund
Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin, Göteborg


Situationen i skolorna i dag – och vad som behöver göras

Jonas Christensson, konceptutvecklare, ljudskolan.se, Saint-Gobain Ecophon AB


Effektivare undervisning med bra ljudmiljö

Svante Granqvist, lektor, Kungliga Tekniska Högskolan/Karolinska Institutet


Att uppfatta tal i klassrum, och de särskilda behoven hos barn med hörselnedsättning och svenska som andraspråk

Peter Nordqvist, teknisk doktor, forskningsledare, Forskningsinstitutet Hörselbron/Kungliga Tekniska Högskolan


Ljudmiljöns betydelse för elever med synnedsättning

Sara Backström Lindeberg, rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)


Ljudmiljöns betydelse för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Linda Petersson, rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)


Att höra – minnas – lära

Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle


Extramaterial: Bra ljudmiljö – en sammanfattning

En textad film från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som sammanfattar vikten av en bra ljudmiljö och ger några skolexempel.