Goda råd om textning

Texta allt. Texta varje video, film och sändning.
Då når du betydligt fler, både 1,5 miljoner hörselskadade och många, många andra. Och numera är det dessutom enkelt.

Det finns många, många goda skäl att texta. Inte minst att det är ett effektivt sätt att nå ut och få större genomslag.

Därför är det smart att texta:

 • Över 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. De flesta behöver textning för att kunna hänga med i vad som sägs.
 • Även personer som hör bra har nytta av textning på platser med mycket omgivningsljud.
 • Nio av tio som kollar filmklipp i mobilen har ljudet av. De flesta av oss befinner sig ofta i situationer där ljudet inte kan vara på.
 • Personer med annat förstaspråk kan lättare ta del av filmer om de är textade.
 • Undertexter ökar sökbarheten på webben. Ord och fraser i undertexterna hjälper Google att matcha sökningar med ditt filmklipp så att fler hittar det. Fler hittar din video, helt enkelt.
 • Textning gör att fler tar till sig innehållet i videon. När vi kan både höra och läsa det som sägs ökar engagemanget, visar forskning.
 • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att offentliga aktörer textar förinspelade videos som läggs ut i webben, i sociala medier med mera.

Metoder för textning

Det har aldrig varit så enkelt att texta som nu. Det finns flera sätt. Framför allt:

Skapa undertexter själv – gratis! Det är bus­enkelt att autotexta korta videos med hjälp av ett webbverktyg. Så textar du din video med autotextning (manual).
Det går även att texta manuellt och sedan lägga in undertexter med hjälp av textningsprogram, som till exempel Adobe Premiere Pro. Det tar bara lite längre tid.

Anlita professionella textare. Det finns en rad olika textningsföretag som erbjuder undertextning och översättningstextning. En del har även direkttextare. Fördelen med att anlita proffs är att det går snabbt och ni säkerställer god kvalitet. Särskilt vid lite längre filmer kan det vara effektivare än att göra det själv.

Livetextning: Om ni streamar live (direktsänder) kan ni använda i huvudsak tre metoder för textning:

 • Direkttextning bokas hos ett textningsföretag. Då skriver textare allt som sägs, med hjälp av ett särskilt program.
 • Skrivtolkning erbjuds av tolkföretag. De skrivtolkar huvudsakligen åt hörselskadade och döva personer, men tar ibland textningsuppdrag.
 • Autotextning innebär att det som sägs omvandlas till text och visas oredigerat i realtid. Det innebär att det kan bli en hel del fel, särskilt om personer talar otydligt eller snabbt, eller om det finns störande omgivningsljud.
  Autotexten kan till exempel visas i den powerpoint som visas vid en föreläsning.

Om du ska texta, tänk på…

 • Att texta allt som sägs. Hoppa inte över något.
 • Att inte ändra på det som sägs. Du ska texta, inte redigera talet.
 • Att texta alla betydelsebärande ljud. Om det är viktigt att någon hör steg i trappan, skriv det. Men berätta inte om alla ljud, om någon står i en trafikkorsning. Vad är är viktigt för sammanhanget?
 • Gör inte en otextad och en otextad version av en video. Är den video ni delar inte textad, ja, då har ni tappat en stor grupp tittare. De letar inte efter en textad version.
 • Ska videon ligga på Youtube eller motsvarande? Gör texten valbar, så att den som vill ha text kan klicka fram den. Då kan ni dessutom erbjuda textning på olika språk till en och samma video.